Notícies de la Institució (1995-2023)

(en format pdf)

Si desitgeu adquirir alguna de les publicacions de la ICHN, envieu-nos les dades esmentades a continuació, per correu electrònic o per correu postal a l’adreça següent:

Institució Catalana d’Història Natural
Carme, 47 – 08001 Barcelona
Tel.: 933 248 582
Fax: 932 701 180
Adreça electrònica: ichn@iec.cat

Les dades que necessitem són: nom, cognoms, adreça completa, telèfon, adreça electrònica i nom de les publicacions que voleu rebre contra reemborsament, esmentant l’import.