Monografies de la Institució Catalana d’Història Natural

 

Presentació 

Aquesta és una nova sèrie de publicacions que ha sorgit amb la finalitat de publicar aquells treballs que ocupen un número elevat de pàgines i que per tant no poden ser publicats en el Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Monografies de la Institució Catalana d’Història Natural és el nom que rep aquesta nova publicació.

Les Monografies tenen com a objectiu principal incloure-hi estudis monotemàtics com són catàlegs, revisions, treballs faunístics o botànics, etc., d’extensió superior a les 40 pàgines de text, a les quals caldria afegir les figures, taules, índex, apèndix, etc., que facin de l’obra monogràfica un treball complet. Aquesta publicació no estarà subjecta a un calendari fix ni a un nombre d’edicions fixes al llarg de l’any. La seva acceptació estarà condicionada a un procés de revisió extern.

L’edició serà exclusivament digital i d’accés lliure a través del web de la ICHN. Les Monografies tindran portada pròpia, il·lustrada amb alguna imatge del grup o de la temàtica que abordi el volum en qüestió. Estaran numerades correlativament segons l’ordre d’aparició.

Per raons econòmiques, els costos de maquetació aniran a càrrec dels autors de manera que el nombre de volums anuals no tindrà límit.

El primer volum apareix al web de la ICHN amb data de 30 de setembre. Esperem que tingui una bona acollida entre vosaltres, i que us animi a enviar grans manuscrits de les temàtiques exposades. Com en el cas del Butlletí, l’únic condicionant per poder sotmetre propostes a les Monografies és que un dels autors sigui soci de la Institució Catalana d’Història Natural.

Comitè editorial del Butlletí de la ICHN
Barcelona, setembre 2020

 

Llista Vermella de la flora vascular de Catalunya.
Actualització any 2020
Pere Aymerich & Llorenç Sáez.
Barcelona, 2021

Biodiversity in anthropized marinas.
The case of the Barcelona Forum bathing area (Spain).
Miquel Pontes, Xavier Salvador, Àlex Parera,
Guillermo Álvarez & Manuel Ballesteros.
Barcelona, 2021

Estat ecològic de la riera d’Avencó (Parc Natural del Montseny).
Salvador Cid
Barcelona, 2022

Los coleópteros del Parque Natural de la Muntanya de Montserrat.
Josep Muñoz-Batet, Eduard Piera, Jordi Calaf, Amador Viñolas.
Barcleona, 2023