Socis

La Institució Catalana d’Història Natural és una plataforma interdisciplinària i naturalista que suma els coneixements de les diverses especialitats dels seus membres, tot vinculant-los amb la resta de la realitat social. Actualment, el nombre de membres depassa el miler.

Si voleu donar-vos d’alta com a socis de la nostra societat o canviar alguna de les vostres dades, us agrairem ens feu arribar el formulari corresponent, pertinentment complimentat, per fax al 932 701 180 o per correu electrònic a l’adreça ichn@iec.cat.

Accés als formularis de:
Categories de socis

• Socis numeraris, 36 €/any. La quota reduïda que es pot aplicar als socis numeraris és la següent:

  • Estudiants (fins a 26 anys), 24 €/any
  • Socis que també ho siguin d’una societat adherida (Societat Catalana de Lepidopterologia, Grup Mineralògic Català, Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord, Societat Catalana de Micologia, Associació Catalana de Malacologia, Objectiu Natura, Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Societat Catalana d’Herpetologia, Centre Excursionista de Terrassa, Associació Montphoto, Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, Museu el Cau del Cargol, Xarxa per a la Conservació de la Natura, Institut Català d’Espeleologia i Ciències del Karst, Ateneu de Natura, Grup de Natura Sterna i l’Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà), 27 €/any
  • Socis que també ho siguin d’una societat filial de l’IEC, amb les quals s’hagi establert l’acord recíprocament (és a dir, l’altra societat també aplicarà la quota reduïda a aquests socis), 27 €/any. Actualment aquest acord s’ha establert amb la Societat Catalana de Biologia.
  • Quota familiar, gratuïta, sense dret a publicacions, si es té el mateix domicili familiar que un altre soci.

• Socis corporatius, 300 €/any
• Socis protectors, com a mínim quatre vegades la quota dels socis numeraris o bé les entitats o empreses que superin com a mínim quatre vegades la quota de soci corporatiu.
• Socis adherits, 36 €/any