Delegacions i grups de treball

 
 
 
Amb l’objectiu d’incrementar la presència territorial de la Institució i d’acostar als seus membres les activitats i les possibilitats de participació, la ICHN fomenta la creació de grups autònoms i dona suport a les seves activitats. Consulteu el capítol 22 dels Estatuts de la ICHN.
Si voleu sol·licitar la creació d’una delegació o d’un grup de treball, consulteu els capítols 22-31 del Reglament de règim interior, on s’expliquen els requisits per sol·licitar-ho, així com els drets i deures. La sol·licitud s’ha d’enviar a la Secretaria de la ICHN, que ho adreçarà al Consell Directiu per tal que aquest ho valori.

 

Delegacions

Delegació del Pirineu-Prepirineu

 

Grups de treball