Cursos naturalistes

Cursos Naturalistes 2023

Programes d’edicions anteriors.

Per a més informació i inscripcions: Secretaria de la ICHN. De dilluns a divendres, telèfon: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat