Jornades, congressos i reunions

Sessions conjuntes CREAF-SCB-ICHN

 • Biodiversitat més enllà del 2020 (2020). Ponències
 • Reptes, idees i solucions per fer ciència ciutadana útil i amb impacte (2018). Ponències
 • Invasions biològiques, punt de trobada entre ciència i gestió (2017). Ponències
 • El paper dels sòls en la conservació de la natura (2016). Ponències
 • Els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos (2015). Ponències
 • Què hem après dels incendis del 1994? (2014). Resum de la jornada
 • Els ecosistemes metropolitans davant del canvi global (2013). Ponències
 • Fauna i canvi global(2012). Ponències
 • Boscos singulars: una riquesa del nostre territori (2011). Ponències
 • Boscos i canvi global: de la recerca a la gestió adaptativa (2010). Ponències
 • Aturem la pèrdua de la biodiversitat (2009). Ponències
 • Perspectives en l’ús de l’aigua als ecosistemes terrestres (2008). Ponències
 • Fragmentació del territori i biodiversitat (2007). Ponències
 • Canvi global: efectes i estratègies de gestió (2006). Ponències
 • Sistemes d’informació del medi natural: aplicació a la recerca i a la gestió (2005) Ponències
 • Indicadors de gestió forestal sostenible: aplicació i recerca (2003). Ponències

Jornades, congressos i reunions