Jornada 30 anys de l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals

» Girona, 5 de juny de 2015: balanç i reptes

Programa

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: balanç i reptes després de 30 anys de gestió (Josep Maria Mallarach/ Xavier Puig / Jordi Sargatal / Sergi Romero)

Resum de la jornada

» Tarragona, 8 de juny de 2015: aspectes jurídics

Programa

Albert Cortina. La necessitat d’adaptar el marc normatiu: cap a una nova Llei de biodiversitat.

Resum de la jornada

» Barcelona, 18 de juny de 2015: gestió, recerca i governament

Programa

Xavier Carceller. La Llei d’espais naturals: orígens, característiques principals i aplicació.

Josep Maria Mallarach. La gestió dels espais naturals protegits: contradiccions vinculades al marc normatiu, econòmic i social i propostes de millora.

Jordi Camprodon. La recerca i el seguiment de la biodiversitat en els espais naturals: elements de diagnosi i reptes.

María José Albaladejo. La preservació del medi natural en un context metropolità. L’experiència de 10 anys de gestió consorciada aplicant valors com la proximitat, la cooperació i la innovació. Perspectives de futur.

Llorenç Planagumà. La participació social en la gestió dels espais naturals protegits de Catalunya: anàlisi i reptes.

Entitats organitzadores:

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona.
Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), Universitat Rovira i Virgili.
Institució Catalana d’Història Natural.
Societat Catalana de Geografia.
Institut d’Estudis Catalans.