Jornada Recerca i conservació del medi natural 2011

Aportacions de la recerca a la gestió dels espais naturals protegits dels Països Catalans

Ponències

• Recerca, conservació i gestió de la biodiversitat al Parc Natural Regional de Port Comte (Alguer, Sardenya, Itàlia), a càrrec de Vittorio Gazale, Parc Natural Regional de Port Comte i d’Antoni Torre, Institut d’Estudis Catalans i Institut per al Desenvolupament Ambiental de la Mediterrània.

• La recerca als espais marins protegits de la Mediterrània catalana, a càrrec de Mikel Zabala, Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona.

• Prioritats de la recerca en la conservació dels espais naturals protegits de les Illes Balears, a càrrec de Guillem X. Pons, Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears.

• El coneixement i la conservació de la biodiversitat a les reserves naturals de la Catalunya Nord, a càrrec de Jean-André Magdalou, Federació de les Reserves Naturals Catalanes, Reserva Natural Nacional del Bosc de la Massana.

• La recerca i la conservació del medi natural pirinenc a Andorra, a càrrec de Roger Caritg, Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA), Institut d’Estudis Andorrans (IEA).

• El coneixement i la gestió dels ecosistemes aquàtics a Catalunya, a càrrec de Sergi Sabater, Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona.

• L’estudi i la conservació de la flora a les terres valencianes, a les Illes i al Principat, a càrrec de Josep A. Rosselló, Jardí Botànic Marimurtra, Fundació Carl Faust, Blanes.

• Aportacions de la recerca a la conservació dels espais estèpics de la Franja de Ponent, a càrrec de David Badia, Escola Politècnica Superior d’Osca, Universitat de Saragossa.

• La recerca aplicada a la formulació de plans de conservació de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona: el cas del Parc Natural del Montseny, a càrrec de Daniel Guinart, Parc Natural del Montseny, Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona.

• El programa de conservació i seguiment de la biodiversitat de la Xarxa de Parcs de la Generalitat de Catalunya, a càrrec de Francesc Diego, Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Sortida

• El canvi ambiental a la Mediterrània: la perspectiva del paisatge. Joan Pino, Ferran Rodà, Corina Basnou, Maria Guirado, CREAF, UAB.

• Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al delta del Llobregat. Joan Pino i Enric de Roa.