planes_de_sonCoordinació: Josep Germain i Otzet
Primera edició: novembre de 2010
ISBN: 978-84-9965-008-1
Dipòsit legal: B-328277-2010

Coberta

Presentació. Abreviacions. Introducció.

La geologia de les Planes de Son i la mata de València.
Mapa geològic de l’àrea de les Planes de Son i la mata de València.
Mariona Losantos.

Geomorfologia de les Planes de Son i la mata de València: la influència del modelat glacial i periglacial.
Mapa geomorfològic de les Planes de Son i la mata de València.
Josep Ventura Roca.

Contribució a l’estudi de les algues de les Planes de Son i la mata de València.
Jaume Cambra-Sánchez, Alícia Galán-Cubero, Roser Ortiz-Lerín i Núria Flor-Arnau.

Els fongs de les Planes de Son i la mata de València.
Jaume Llistosella Vidal i Laura Llorens-van-Waveren.

Els líquens i els fongs liquenícoles de les Planes de Son i la mata de València.
Esteve Llop, Mercedes Barbero, M. José Chesa, Samantha Fernandez-Brime, Gemma Figueras, Antonio Gómez-Bolea, Néstor L. Hladun, Diana Muñiz i Pere Navarro-Rosinés.

Els briòfits de les Planes de Son i la mata de València.
Rosa M. Cros, Montserrat Brugués, Elena Ruiz, Llorenç Sáez, Anna Barrón i Aaron Pérez-Haase.

Flora vascular de les Planes de Son i la mata de València.
Josep Maria Ninot, Efrem Batriu, Arnau Mercadé, Aaron Pérez-Haase, Empar Carrillo, Sílvia March i Andreu Salvat.

La vegetació de les Planes de Son i la mata de València: cartografia d’hàbitats i valoració naturalística.
Mapa dels hàbitats CORINE de les Planes de Son i la mata de València.
Mapa de valoració dels hàbitats CORINE de les Planes de Son i la mata de València (índex VGIA)
.
Albert Ferré, Aaron Pérez-Haase, Josep Maria Ninot i Empar Carrillo.

Distribució i composició de la comunitat de mol·luscs de l’àrea compresa per les Planes de Son i la mata de València.
Jordi Nebot, Albert Orozco, Francesc Uribe, Vicenç Bros i Jordi Cadevall.

Les poblacions d’ortòpters de les Planes de Son i la mata de València: aportacions per a la seva gestió i conservació.
Josep Maria Olmo Vidal.

Heteròpters (Insecta, Hemiptera, Prosorrhyncha) de les Planes de Son i la mata de València.
Marta Goula, Toni Monleón, Júlia Vendrell i Antoni Serra.

Contribució al coneixement dels coleòpters de les Planes de Son i la mata de València.
Jordi Agulló, Glòria Masó, Josep Muñoz, Miguel Prieto i Eduard Vives.

Els lepidòpters de les Planes de Son i la mata de València.
Jordi Dantart, Arcadi Cervelló, Jordi Jubany, Josep Martí, Albert Xaus, Francesc Vallhonrat i Elisenda Olivella.

Formigues de les Planes de Son i la mata de València (Hymenoptera, Formicidae).
Xavier Espadaler, Xavier Roig, K. Gómez i F. García.

Comunitats d’artròpodes epiedàfics de les Planes de Son i la mata de València.
Antoni Serra i Laura Guerrero.

Les poblacions de truita comuna (Salmo trutta) de les Planes de Son.
Frederic Casals Martí, Noelia Jiménez Carrasco, Núria Sanz Ball-llosera,Raquel Fernández Cebrián i José Luis García Marín.

Els amfibis i rèptils de les Planes de Son i la mata de València: coneixement, conservació i bases per a l’educació ambiental.
Fèlix Amat i Orriols, Delfí Sanuy Castells i Jordi Guillén Cuesta.

Els ocells de les Planes de Son i la mata de València.
Jordi Canut i Bartra.

Els mamífers de les Planes de Son i la mata de València.
Lluís Comas i Olga Boet.

Els ecosistemes pratícoles de les Planes de Son i la mata de València.
Rosa Llurba, Marcela Cuadros, Daniel Ventura, Xavier de Lamo i Maria Teresa Sebastià.

El paisatge vegetal de les Planes de Son i la mata de València: una aproximació als darrers mil·lennis de geohistòria ambiental.
Albert Pèlachs Mañosa, Ramon Pérez-Obiol, Joan Manuel Soriano, López i Marie-Claude Bal.

El territori de Son. Un entorn humanitzat.
Jordi Abella Pons, Joan Abella Escuer, Ignasi Ros Fontana i Cristina Simó Espinosa.

logo_catalunyacaixa ichnfil