Coordinació: Josep Germain i Otzet i Joan Pino Vilalta
Primera edició: desembre de 2018
ISBN: 978-84-9965-443-0

Llibre sencer


Articles
:

Presentació, per Joandomènec Ros.

Introducció, per Josep Germain i Joan Pino

Abreviacions

1. El context deltaic: situació, origen geològic i història del poblament humà, per Pau Esteban, Susana Laredo, Joan Pino i Andrés Valverde

2. L’aigua al Delta, per Enric Queralt i Elena Isla

3. El funcionament ecològic i el mosaic dels ecosistemes aquàtics, per Maria Rieradevall i Miguel Cañedo-Argüelles

4. El paisatge funcional i el mosaic dels ecosistemes terrestres, per Joan Pino i Rosó Isern

5. Flora algal del delta del Llobregat, per Núria Flor Arnau i Jaume Cambra Sánchez

6. Els fongs del delta del Llobregat, per Andrés Valverde Valera i Andrés Valverde Martínez

7. Les plantes vasculars, per Josep M. Seguí, Andrés Valverde, Rafael del Hoyo, Valentín González i Joan Pino

8. El paisatge vegetal del delta del Llobregat, per José Manuel Blanco, Josep M. Seguí, Joan Pino, Efrem Batriu i Andrés Valverde

9. Composició de la comunitat de mol·luscs continentals al delta del Llobregat, per Albert Orozco, Jordi Cadevall, Francesc Uribe, Vicenç Bros i Jordi Nebot

10. Els artròpodes del delta del Llobregat. Citacions recollides al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BIOCAT), per Antoni Serra i Helena Basas

11. Els lepidòpters del delta del Llobregat (Lepidoptera), per Jordi Dantart, Arcadi Cervelló i Albert Xaus

12. Els invertebrats aquàtics del delta del Llobregat, per Maria Rieradevall i Miguel Cañedo-Argüelles

13. Els coleòpters del delta del Llobregat. Aproximació històrica i noves aportacions, per Miguel Prieto

14. Els heteròpters del delta del Llobregat, per Diego Fernández Ruiz

15. Els odonats del delta del Llobregat, per Roberto Novella Fernández i Adrià Miralles Núñez

16. La comunitat de peixos del delta del Llobregat, per Enric Aparicio i Adolf de Sostoa

17. Amfibis i rèptils del delta del Llobregat. Història d’un declivi, per Gustavo Llorente, Albert Montori, Marc Franch i Núria Garriga

18. Els ocells del delta del Llobregat. Un exemple de resposta als canvis ambientals, per Xavier Larruy, Raúl Bastida i José García

19. Els mamífers terrestres, per Ramon Solís, Jacint Ventura i María José López-Fuster

20. Els ratpenats del delta del Llobregat, per Jordi Serra-Cobo, Xavier Bayer i Marc López-Roig

21. Iniciatives de conservació del delta del Llobregat, per Josep Germain

22. Els reptes actuals i futurs per a la conservació de la biodiversitat en el delta del Llobregat, per Enric de Roa i Pau Esteban

23. Història de l’activitat naturalista, per Ramon Maria Masalles, Xavier Ferrer, Josep Girbal, Cristòfol Jordà, Ramon Julià, Pau Esteban, Albert Montori, Joan Ramon Lucena, Maria Àngels Marquès, Margarita Menéndez, Joan Pino, Ignasi Soriano i Andrés Valverde