Amb l’objectiu de posar al dia el catàleg de la biodiversitat de Catalunya, la ICHN, amb la participació dels principals especialistes en l’estudi dels diferents grups d’organismes, treballa en l’elaboració del llistat actualitzat de les espècies presents al territori català i també recull informació sobre el seu grau d’endemisme, amenaça i protecció. En aquesta pàgina web es publicaran els llistats que es vagin obtenint al llarg dels propers anys.

Aquest projecte entronca amb la participació de la ICHN en el Catalan Biogenome Project, que es proposa elaborar el catàleg del genoma dels organisme eucariotes dels Països Catalans.

Fongs
Basidiomicots, 3.494 tàxons
Ascomicets, entomoftoromicets, blastocladiomicets, glomeromicets, mucoromicets i zoopagomicets, 2.025 tàxons
Mixomicets, 237 tàxons
Oomicots, 75 tàxons
Jaume Llistosella – Universitat de Barcelona – Març de 2021

Algues marines
Cloròfits, 100 tàxons; feòfits, 120 tàxons; rodòfits, 390 tàxons.
Amelia Gómez Garreta, Jordi Rull Lluch, Rafael Martín Martín, M. Carme Barceló Martí i Conxi Rodríguez Prieto Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona – Novembre de 2021

Algues continentals
Bacil·lariofícies, 869 tàxons
Núria Flor-Arnau i Berta Mora – Universitat de Barcelona – Novembre de 2022
Cercozoa, Charophyta, Chlorophyta, Cryptista, Cyanobacteria, Eubacteria, Euglenozoa, Glaucophyta, Haptophyta, Myozoa, Ochrophyta, Pseudomonadota i Rhodophyta, 998 tàxons
Núria Flor-Arnau; Berta Mora – Universitat de Barcelona – Octubre de 2023

Líquens
Líquens i fongs liquenícoles, 1.734 tàxons; espècies dubtoses, 36 tàxons
Nèstor Lluís Hladun, Xavier Llimona, Esteve Llop i Antonio Gómez-Bolea – Universitat de Barcelona – Novembre de 2019.

Briòfits
Antocerotes, 4 tàxons; hepàtiques, 191 tàxons; molses, 635 tàxons
Llorenç Sáez, Elena Ruiz i Montserrat Brugués – Universitat Autònoma de Barcelona – Octubre de 2019.

Plantes vasculars
Plantes vasculars, 4.846 tàxons.
Llorenç Sáez i Pere Aymerich – Universitat Autònoma de Barcelona – Novembre de 2021

Protists

Protists marins (picoeucariotes i nanoeucariotes), 298 tàxons; seqüències diferents que es podrien considerar com a espècies però que són diferents de les fins ara conegudes i que no tenen un nom formal, 10.302.
Ramon Massana; Caterina R. Giner; Aleix Obiol – Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) – Octubre de 2023

Protists marins (ciliats), 60 tàxons; seqüències diferents que es podrien considerar com a espècies però que són diferents de les fins ara conegudes i que no tenen un nom formal, 664.
Dolors Vaqué; Ramon Massana; Aleix Obiol – Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) – Octubre de 2023

Esponges
Esponges, 254 tàxons
Oriol Castells – Universitat de Barcelona; Andreu Santín Muriel, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) – Abril de 2022

Cnidaris
Cnidaris, 327 tàxons
Oriol Castells, Universitat de Barcelona; Marina Pastor Prieto, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC); Andreu Santín Muriel, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) – Novembre de 2023

Ctenòfors
Ctenòfors, 12 tàxons
Oriol Castells – Universitat de Barcelona – Octubre de 2021

Platihelmints
Platihelmints de vida lliure: Triclàdides, 28 tàxons
Marta Riutort; Marta Álvarez Presas; Eduardo Mateos; Miquel Vila Farré – Universitat de Barcelona – Març de 2021

Platithelmints de vida lliure: Microturbelaris: 22 tàxons
Carolina Noreña; Eduardo Mateos – Museu Nacional de Ciencias Naturales; Universitat de Barcelona – Març de 2021.

Platithelmints de vida lliure: Policlàdides, 22 tàxons
Carles Novell (doctorat UB) – Juliol de 2021.

Platihelmints paràsits: Tremàtodes digenis, 77 tàxons
Alexis Ribas; Mercedes Gracenea; Isabel Montoliu; Jordi Miquel – Secció de Parasitologia; Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient; Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació; Universitat de Barcelona – Març de 2022

Nematodes
Nematodes entomopatògens, 8 tàxons.
Fernando Garcia del Pino- Universitat Autònoma de Barcelona – Octubre 2023.

Nematodes fitoparàsits i del sòl, 251 tàxons
Francesc Xavier Sorribas; Alejandro Expósito; Ariadna Giné – Universitat Politècnica de Catalunya – Octubre de 2023

Poliquets
Poliquets, 621 tàxons
Daniel Martin, Centre d’Estudis Avançats de Blanes/CSIC; João Gil, Algarve Centre of Marine Sciences (CCMAR-Algarve) – Desembre de 2022

Equiürs, 4 tàxons
Andreu Santín Muriel, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) – Novembre de 2023

Briozous
Briozous, 264 tàxons
Teresa Madurell; Mikel Zabala – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) – Juliol de 2020

Braquiòpodes, foronis i entoproctes
Braquiòpodes, foronis i entoproctes, 28 tàxons
Teresa Madurell – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) – Febrer de 2021

Mol·luscs
Mol·luscs continentals, 346 tàxons
Jordi Cadevall, Vicenç Bros, Jordi Corbella, Glòria Guillén, Albert Orozco i Miquel Capdevila – Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Associació Catalana de Malacologia – Octubre de 2019

Mol·luscs marins, 1.305 tàxons
Andrea Cabrito; Manuel Ballesteros – Universitat de Barcelona – Octubre de 2020

Hemicordats i quetògnats
Hemicordats, 1 tàxon.
Andreu Santín Muriel – Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC); Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) – Maig de 2023

Quetògnats, 9 tàxons
Andreu Santín Muriel, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR); Marina Pastor-Prieto, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) – Novembre de 2023

Equinoderms
Equinoderms, 124 tàxons
Owen Simon Wangensteen Fuentes – Universitat de Barcelona – Febrer de 2023

Cordats no vertebrats
Cefalocordats: 1 tàxon
Jordi Garcia Fernández – Universitat de Barcelona – Agost de 2021

Tunicats: 156 tàxons
Xavier Turon – Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB/CSIC); Alexandre Alié Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-Mer (CNRS/Sorbonne Université)Setembre de 2021

Tardígrads
Tardígrads: 34 tàxons.
Institució Catalana d’Història Natural (cerca bibliogràfica) – Setembre de 2023.

Aràcnids
Escorpins, 3 tàxons; pseudoescorpins, 65 tàxons; solífugs, 1 tàxon; palpígrads, 2 tàxons;  opilions, 33 tàxons;
Marc Domènech; Miquel A. Arnedo – Universitat de Barcelona – Novembre 2020

Àcars: ixòdides, mesostigmates, sarcoptiformes i trombidiformes, 336 tàxons
Marc Domènech – Universitat de Barcelona – Novembre de 2021

Oribàtids (àcars), 485 tàxons.
Jordi Orobitg – Investigador independent – Setembre de 2023

Aranèids, 795 tàxons;
Marc Domènech – Universitat de Barcelona – Maig de 2023

Picnogònids
Picnogònids, 33 tàxons
Anna Soler-Membrives – Universitat Autònoma de Barcelona – Març de 2023

Crustacis
Branquiòpodes, 97 tàxons.
Jordi Sala; Miguel Alonso – Universitat de Girona; Universitat de Barcelona – Desembre de 2021

Copèpodes continentals, 139 tàxons
Jordi Sala; Miguel Alonso – Universitat de Girona; Universitat de Barcelona – Març de 2023

Malacostracis: cumacis, 56 tàxons.
Jordi Corbera – Institució Catalana d’Història Natural – Abril de 2020

Malacostracis: estomatòpodes, 6 tàxons
Pere Abelló – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) – Juny de 2020

Malacostracis: eufausiacis, 12 tàxons.
Joan E. Cartes – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) – Mar de 2021

Malacostracis: lofogàstrids, 3 tàxons; misidacis, 57 tàxons
Carles San Vicente – Institució Catalana d’Història Natural – Juliol de 2020

Malacostracis: isòpodes marins – 75 tàxons
Josep Castelló – professor honorífic, Universitat de Barcelona – Juny de 2020

Malacostracis: isòpodes continentals, 94 tàxons.
Antoni Serra – Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Universitat de Barcelona – Octubre de 2021

Malacostracis: decàpodes, 244 tàxons
Pere Abelló, Ferran Palero i Guillermo Guerao – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC); Universitat de València – Desembre de 2020

Malacostracis: amfípodes marins, 255 tàxons
Antonio Jimeno Fernández – Institució Catalana d’Història Natural – Gener de 2024

Malacostracis: amfípodes continentals, 16 tàxons.
Jordi Sala; Dani Boix – Universitat de Girona – Desembre de 2023

Malacostracis: batinel·lacis, 3 tàxons
Ana Isabel Camacho – Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC) – Febrer de 2023

Malcostracis: tanaidacis, 16 tàxons.
Cristina Sanz – Universitat de Barcelona – Desembre de 2023

Malacostracis: leptostracis, 2 tàxons.
Jordi Corbera – Institució Catalana d’Història Natural – Desembre de 2023

Maxilòpodes: mistacocàrides, 1 tàxon
Febrer de 2023

Maxilòpodes: cirrípedes, 22 tàxons; cirrípedes (espècies probables), 8 tàxons.
Jordi Corbera – Institució Catalana d’Història Natural – Juliol de 2023

Maxilòpodes: branquiürs. 2 tàxons.
Jordi Corbera – Institució Catalana d’Història Natural – Desembre de 2023

Ostràcodes: ostracodes, 111 tàxons.
Francesc Mesquita Joanes; Andreu Castillo Escrivà – ICBiBE, Universitat de València – Setembre de 2023.

Miriàpodes
Símfils, 19 tàxons; pauròpodes, 18 tàxons; diplòpodes, 64 tàxons; quilòpodes, 39 tàxons.
Antoni Serra – Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Universitat de Barcelona – Octubre de 2021

Col·lèmbols
Col·lèmbols, 287 tàxons.
Antoni Serra – Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Universitat de Barcelona – Octubre de 2021

Proturs
Proturs, 14 tàxons
Javier Arbea – Investigador independent – Novembre de 2022

Diplurs
Diplurs, 29 tàxons
Alberto Sendra Mocholí – Ajuntament de València/Universitat de València – Setembre de 2022

Microcorifis
Microcorifis, 36 tàxons
Miquel Gaju Ricart – Universidad de Córdoba – Desembre de 2022

Zigentomes
Zigentomes, 16 tàxons
Rafael Molero Baltanás – Universidad de Córdoba – Desembre de 2022

Odonats
Odonats, 70 tàxons
Pere Luque – Institució Catalana d’Història Natural – Novembre de 2019

Efemeròpters
Efemeròpters, 97 tàxons.
Maria Angeles Puig; Víctor Osorio; Marc Ventura – Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) – Setembre de 2023

Plecòpters
Plecòpters, 83 tàxons.
Maria Angeles Puig – CEAB/CSIC – Gener de 2023

Dictiòpters
Mantodeus, 13 tàxons.
Pol Sar Sorribes – Juny de 2022

Fasmòpters
Fasmòpters, 3 tàxons.
Pol Sar Sorribes – Juny de 2022

Ortòpters
Ortòpters, 188 tàxons
Rafael Carbonell – Antaxius. Grup d’estudi dels ortòpters de Catalunya (ICHN) – Juliol de 2022

Hemípters
Cicadoïdeus, 13 tàxons
Pere Pons – Universitat de Girona – Setembre de 2022

Heteròpters, 1.079 tàxons
Marta Goula, Víctor Osorio, Jan Tomàs i Marcos Roca-Cusachs – Universitat de Barcelona – Octubre de 2019

Afídids, 157 tàxons
Alice Casiraghi(1); Nicolás Pérez Hidalgo(1,2) – (1)Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), Unitat d’Entomologia, Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia; (2)Departament d’Artròpodes, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Febrer de 2023

Adèlgids, 1 tàxon
Alice Casiraghi1; Nicolás Pérez Hidalgo1,2 – 1 Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Unitat d’Entomologia, Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia; 2 Departament d’Artròpodes, Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Abril de 2023

Fil·loxèrids, 2 tàxons
Alice Casiraghi1; Nicolás Pérez Hidalgo1,2 – 1 Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Unitat d’Entomologia, Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia; 2 Departament d’Artròpodes, Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Abril de 2023

Tisanòpters

Tisanòpters, 47 espècies
Jacinto Berzosa – Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Biología. UCM-Madrid – octubre de 2023

Neuropteroïdeus

Megalòpters, 2 tàxons; rafidiòpters, 5 tàxons; neuròpters, 123 tàxons.
Jan Tomàs – Institució Catalana d’Història Natural – Gener de 2023

Coleòpters
Dermèstids, 59 tàxons; melòids, 37 tàxons.
Miguel Prieto Manzanares – Museu de Ciències Naturals – Octubre de 2021

Crisomèlids, 517 tàxons; tenebriònids, 115 tàxons.
Amador Viñolas – Museu de Ciències Naturals – Octubre de 2021

Antríbids, 22 tàxons; bostríquids, 26 tàxons; clàmbids, 10 tàxons; corilòfids, 14 tàxons; criptofàgids, 45 tàxons; edemèrids 27 tàxons; elatèrids 123 tàxons; latrídids 47 tàxons; mictèrids 2 tàxons; monotòmids 11 tàxons; pirocroids 2 tàxons; pítids, 1 tàxon; prostòmids,  1 tàxon; ptilodactílids, 1 tàxon; ptínids, 100 tàxons; salpíngids, 10 tàxons.
Amador Viñolas – Museu de Ciències Naturals – Maig de 2021

Attelàbids, 2 tàxons; bifil·lídids, 2 tàxons; brèntids, 1 tàxon; buprèstids, 151 tàxons.
Amador Viñolas – Museu de Ciències Naturals – Juny de 2021

Cerambícids, 207 tàxons.
Antoni Serra – Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Universitat de Barcelona – Novembre de 2021

Caràbids, 582 tàxons.
Eduard Vives, Institució Catalana d’Història Natural; Antoni Serra, Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Universitat de Barcelona – Octubre del 2023

Hidrènids, 52 tàxons
Amador Viñolas – Museu de Ciències Naturals –Octubre de 2023

Clèrids, 19 tàxons; silvànids, 13 tàxons
Amador Viñolas – Museu de Ciències Naturals – Agost de 2022

Agírtids, 2 tàxons; coccinèl·lids, 75 tàxons
Amador Viñolas – Museu de Ciències Naturals – Setembre de 2022

Escarabèids (5 subfamílies), 92 tàxons; estafilínids (4 subfamílies), 266 tàxons; geotrúpids, 14 tàxons; glarèsids, 1 tàxon; heterocèrids, 11 tàxons; liòdids , 97 tàxons; colònids, 8 tàxons; lucànids, 8 tàxons; ocodèids, 2 tàxons; sílfids, 20 tàxons; trògids, 6 tàxons
Amador Viñolas – Museu de Ciències Naturals – Octubre de 2022

Ditíscids, 104 tàxons; driòpids, 8 tàxons; èlmids, 19 tàxons; esferiúsids, 1 tàxon; girínids, 8 tàxons; halíplids, 13 tàxons; helofòrids, 17 tàxons; hidrofílids, 50 tàxons; hidròquids, 4 tàxons; higròbids, 1 tàxon; notèrids, 2 tàxons.
Amador Viñolas – Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Octubre de 2023

Himenòpters
Formigues, 185 tàxons.
Xavier Espadaler – Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Universitat Autònoma de Barcelona – Desembre de 2021

Apoïdeus, 513 tàxons
Ignasi Bartomeus – Estació Biològica de Doñana/CSIC – Octubre de 2022

Cinipoïdeus, 137 tàxons
Juli Pujade-Villar – Universitat de Barcelona – Gener de 2022

Calcidoïdeus: 673 tàxons.
Juli Pujade-Villar – Universitat de Barcelona – Gener de 2024

Escelifrins, 6 tàxons; escòlids, 8 tàxons; pompílids, 137 tàxons; sapígids, 1 tàxon; tífids, 9 tàxons; vèspids 110 tàxons.
Leopoldo Castro – Investigador independent – Abril de 2023

Mutíl·lids, 32 tàxons; mirmòsids, 5 tàxons.
Daniel Parejo Pulido – Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (CSIC-UCLM-JCCM) – Abril de 2023

Estefànids, 1 tàxon.
Juli Pujade-Villar – Universitat de Barcelona – Maig de 2023

Cerafronoïdeus, crisidoïdeus, evanioïdeus, platigastroïdeus i proctotrupoïdeus, 127 tàxons.
Institució Catalana d’Història Natura (web Himenòpters de Ponent) – Novembre de 2023

Icneumonoïdeus, 838 tàxons
Xavier Pons Domènech – Universitat de Lleida – Febrer de 2024

Mecòpters

Mecòpters, 5 tàxons.
Jan Tomàs – Institució Catalana d’Història Natural – Gener de 2023

Tricòpters
Tricòpters_ 157 tàxons
Núria Bonada – Universitat de Barcelona – Juliol de 2021

Lepidòpters
Macrolepidòpters, 1.565 tàxons
Jordi Dantart – Societat Catalana de Lepidopterologia – Novembre de 2020

Microlepidòpters (10 famílies), 848 tàxons
Jordi Dantart – Societat Catalana de Lepidopterologia – Novembre de 2021

Microlepidòpters (40 famílies), 995 tàxons
Jordi Dantart – Societat Catalana de Lepidopterologia – Febrer de 2023

Dípters

Tipuloïdeus, 165 tàxons.
Jorge L. Mederos; Neus Brañas  – Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Departament d’Artròpodes). Eulalia Eiroa – Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Veterinaria. Departamento de Zoología, Genética y Antropología Física. – Setembre de 2023

Queroplàtids i micetofílids: 68 tàxons
Rafael Carbonell Font – Institució Catalana d’Història Natural – Juny de 2021

Quironòmids, 319 tàxons.
Narcís Prat, Maria Rieradevall (+) i Núria Sánchez – Grup de recerca FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and Management), Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona – Octubre de 2021

Culícids: 43 tàxons
Carles Aranda – Consell Comarcal del Baix Llobregat – Juliol de 2021

Aterícids, 2 tàxons; cenòmiids, 1 tàxon; escenopínids, 2 tàxons; mídids, 1 tàxon; nemestrínids, 3 tàxons; ragiònids, 10 tàxons; vermileònids, 3 tàxons; xilofàgids, 2 tàxons; xilòmids, 2 tàxons.
Miguel Carles-Tolrá – Octubre de 2022

Acrocèrids, 10 tàxons; estratiòmids, 45 tàxons
Miguel Carles-Tolrá – Novembre de 2022

Bombílids, 96 tàxons; loncoptèrids, 3 tàxons; opètids, 1 tàxon; platipèzids, 15 tàxons; terèvids, 14 tàxons.
Miguel Carles-Tolrá – investigador independent – Desembre de 2022

Acartoftàlmids, 2 tàxons; antomízids, 5 tàxons; astèids, 5 tàxons; aulacigàstrids, 1 tàxon; camemíids, 15 tàxons; camíl·lids, 4 tàxons; campicoètids, 4 tàxons; canàcids, 7 tàxons; càrnids, 19 tàxons; celòpids, 1 tàxon; clúsids, 5 tàxons; conòpids, 33 tàxons; criptoquètids, 2 tàxons; curtonòtids, 1 tàxon; diàstàtids, 1 tàxon; driomízids, 2 tàxons; feomíids 1 tàxon; heleomízids, 42 tàxons; lauxànids, 51 tàxons; lonquèids, 18 tàxons; megamerínids, 1 tàxon; micropèzids, 4 tàxons; milíquids, 13 tàxons; odínids, 5 tàxons; opomízids, 6 tàxons; pal·loptèrids, 6 tàxons; periscelídids, 1 tàxon; piofílids, 8 tàxons; platistomàtids, 3 tàxons; pseudopomízids, 1 tàxon; psílids, 17 tàxons; quiròmids, 7 tàxons.
Miguel Carles-Tolrá – Investigador independent – Gener de 2023

Esciomízids, 35 tàxons; esferocèrids, 100 tàxons; sèpsids, 15 tàxons; tanipèzids, 1 tàxon; trixoscèlidids, 9 tàxons; ulídids, 18 tàxons; xenastèids, 1 tàxon.
Miguel Carles-Tolrá – Investigador independent – Gener de 2023

Estrèblids, 1 tàxon; hipobòscids, 8 tàxons; nicteríbids, 6 tàxons.
Miguel Carles-Tolrá – Investigador independent – Gener de 2023

Anisopòdids, 5 tàxons; bibiònids, 15 tàxons; blefaricèrids, 10 tàxons; bolitofílids, 9 tàxons; caobòrids, 3 tàxons; diadocídids, 2 tàxons; ditomíids, 1 tàxon; díxids, 3 tàxons; escatofàgids, 9 tàxons; escatòpsids, 8 tàxons; pticoptèrids, 2 tàxons; rínids, 4 tàxons; rinofòrids, 7 tàxons; tabànids, 52 tàxons; taumalèids, 2 tàxons; tricocèrids, 9 tàxons.
Miguel Carles-Tolrá – Investigador independent – Juliol de 2023

Fòrids, 179 tàxons.
Miguel Carles-Tolrá – Investigador independent – Octubre de 2023

Asílids, 75 tàxons.
Miguel Carles-Tolrá – Investigador independent – Novembre de 2023

Sírfids, 170 tàxons.
Miguel Carles-Tolrá – Investigador independent – Novembre de 2023

Vertebrats
Peixos continentals, 61 tàxons; amfibis i rèptils, 57 tàxons; ocells, 481 tàxons; mamífers, 103 tàxons; vertebrats al·lòctons no establerts, 181 tàxons.
Júlia Alcaraz – Universitat de Barcelona – Desembre de 2019.

Peixos marins, 512 tàxons
Lluís Mercader i Bravo – Novembre de 2020

Fauna cavernícola

Fauna cavernícola. 218 tàxons, dels quals 26 artròpodes i 1 mol·lusc no inclosos en els llistats específics d’aquests grups d’organismes.
Alberto Sendra et alii – Desembre de 2022


Descarregueu-vos els catàlegs en format excel.Normativa de protecció

Documentació addicional

Categories d’amenaça de la UICN

EX-Extingida
EW-Extingida en estat silvestre
CR-En perill crític
EN-En perill
VU-Vulnerable
NT-Quasi amenaçada
LC-Preocupació menor
DD-Dades deficients
NE-No avaluada
RE-Extingida regionalment
NA-No aplicable