Els sistemes naturals del delta de l’Ebre

ISBN: 84-7283-009-8
Dipòsit legal: B.17692-1977
Producció: KETRES

 

Presentació,  R. Folch i Guillén •

Introducción geológica al delta del Ebro, A. Maldonado

El paisatge vegetal del delta de l’Ebre,  J. M. Camarasa, R. Folch, R. M. Masalles i E. Velasco

Catàleg florístic del delta de l’Ebre (Primera aproximació), R. Balada, R. Folch, R. M. Masalles i E. Velasco

Sobre l’aplicació de la teledetecció multispectral a l’estudi del paisatge vegetal del delta de l’Ebre, J. M. Camarasa

Contribució al coneixement dels crustacis del delta de l’Ebre, M. Chinchilla i F. A. Comín

Contribució a l’estudi de la ictiofauna continental del delta de l’Ebre, M. Demestre, A. Roig, A. de Sostoa i F.-J. de Sostoa

Introducció ornitològica al delta de l’Ebre, X. Ferrer

Herpetofauna i mastofauna del delta de l’Ebre, J. Gosàlbez

Mapa