La Societat Catalana d’Herpetologia és una associació científica sense ànim de lucre, constituïda l’any 1981, amb la finalitat de promoure l’estudi i la conservació dels amfibis i dels rèptils en l’àmbit català i territoris veïns.

La SCH agrupa tant herpetòlegs afeccionats com professionals i impulsa la difusió de l’activitat científica i les activitats de formació i sensibilització adreçades al públic general, amb l´objectiu de fomentar el coneixement i el respecte envers els amfibis i els rèptils.

La SCH promou l’estudi, la sensibilització i el coneixement dels amfibis i els rèptils col·laborant amb institucions científiques i conservacionistes, però també recolza iniciatives particulars. Alhora promou i participa en projectes de conservació d’espècies vulnerables o amenaçades de la nostra herpetofauna.

La SCH dóna prioritat a la divulgació herpetològica en català i a l’ús de la nostra llengua com a vehicle de comunicació científica.

La SCH afavoreix la comunicació entre els socis, promovent activitats com ara cursos, conferències, sortides de camp i, amb caràcter biennal, organitza unes «Jornades Herpetològiques Catalanes», en les quals es presenten treballs, es fan sessions herpetològiques, sortides de camp i concursos fotogràfics. També s’atorguen premis a la recerca i a projectes de conservació herpetològica i, a més, existeix un fòrum d’internet i un Full Informatiu que facilita l’actualització de la informació científica i el contacte entre els socis.

La Societat Catalana d’Herpetologia edita periòdicament:

  • Full Informatiu. Publicació que recull activitats previstes de la Societat, així com informació interna, notícies d’interès herpetològic, resum d’articles i bibliografia d’interès i intercanvis d’informació entre socis.
  • Treballs de la Societat Catalana d’Herpetologia. Publicació de caràcter no periòdic que recull treballs de caràcter monogràfics.
  • Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia. Aquesta revista, de periodicitat biennal, publica articles i notes relacionats amb l’estudi científic dels amfibis i dels rèptils.

També es publiquen els resums dels treballs presentats a les Jornades Herpetològiques i a d’altres simpòsiums organitzats o coorganitzats per la SCH.

Els projectes de la SCH són ben diversos. En aquest sentit col·labora amb el Parc Natural de Collserola en la recuperació d’amfibis i els rèptils d’aquest espai, i actualment realitza un projecte de recuperació del gripau d’esperons.

Pantà de Vallvidrera en fase de rehabilitació

Pantà de Vallvidrera un cop recuperat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SCH també col·labora amb diferents ajuntaments i altres espais naturals, en concret, a les serralades de Marina i Litoral porta a terme un projecte de recuperació de basses per a amfibis, així com el restabliment i millora de poblacions de tritó verd.

La SCH realitza altres projectes com l’Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya en el qual podeu participar!

 

 

Museu de Zoologia
Passeig Picasso s/n
08003 Barcelona
sch@soccatherp.org
http:\\soccatherp.org
Parc del Fòrum.
Museu Blau
Plaça d’Ernest Lluch i Martín
08018 Barcelona