El Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà, amb vint-i-cinc anys de vida, té per finalitat l’estudi, la divulgació i la preservació del patrimoni natural, sobretot en el marc de les Muntanyes de Prades i principalment a la Conca de Barberà.

Publica la revista semestral Reboll i els volums monogràfics Treballs del CHNCB, butlletí informatiu trimestral La Baltasana i participa en l’edició Butlletí del Museu (Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca).

Des de l’any 1989 és una secció del Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca. El febrer de 1995 té la seu a l’edifici de l’antiga presó de Montblanc, als baixos de la qual s’ha previst ubicar el Museu d’Història Natural.

Té un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montblanc pel qual aquest centre durà la gestió del CERAM (Centre d’Estudis i Recursos del Migjorn de Catalunya) amb l’objectiu d’oferir serveis d’assessorament als estudis de recerca en l’àmbit territorial que, aproximadament, comprèn les comarques situades a l’interior i al sud de Catalunya.

Col·labora i participa activament amb el CEA el Reboll (Centre d’Educació Ambiental El Reboll), en campanyes de sensibilització i divulgació mediambientals, amb una incidència especial en l’àmbit de l’educació, entre altres.

Així mateix, col·labora activament amb l’associació Amics del Paratge Natural de Poblet. Arran de la celebració dels 10 anys de la declaració per llei del Parlament de Catalunya del Paratge.

Cal assenyalar l’existència d’una comissió del PEIN de les Muntanyes de Prades formada per membres del CHNCB que vetlla pels elements naturals, just quan l’administració començà a definir el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

Si voleu més informació, adreceu-vos a:

Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà
Carrer de la Pedrera, 2
43400 Montblanc
Tel i Fax: 977 862 177
A/e: info@chncb.cat