El Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord (CENBN) és una entitat formativa de caràcter naturalista fundada el 1985. La seva funció preparatòria comença amb els infants de l’Esplai Natura, segueix amb els joves de Medi Ambient, els adults dels grups de recerca i les visites culturals dedicades a la gent gran. Els treballs inèdits de camp són publicats anualment al Butlletí, en tant que la metodologia i les pràctiques es reserven per als Quaderns de Natura i de l’Home.Componen el CENBN, socis afeccionats, altres de formació acadèmica i un bon nombre d’especialistes.

Cada any es fan de quatre a vuit cursets, un seminari i de cinc a deu exposicions. La dedicació dels membres del Centre s’inclina per especialitats de ciències de l’espai, de la terra, de la vida o de l’home. Cada secció té a la seva disposició una biblioteca temàtica. El nombre total de publicacions s’acosta a 25.000.

Es realitzen uns cent vuitanta intercanvis de revistes amb institucions i entitats de tot l’Estat i l’estranger.

Si voleu més informació, adreceu-vos a:

Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord
Apartat de Correus núm. 3
08921 Santa Coloma de Gramenet
A/e: cenbn@cenbn.cat
Fons documental: http://fonsdocumental.cenbn.cat

La seu social és al carrer Sant Josep Oriol, 5, de Santa Coloma de Gramenet i, és obert de dimarts a dijous, de 6 a 8 del vespre.