L’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AAMCNB) és una organització sense afany de lucre que dóna suport al Museu i als seus programes i activitats. L’Associació es va fundar l’any 1994 amb el nom d’Associació d’Amics del Museu de Zoologia de Barcelona però la posterior unificació del Museu de Geologia i el Museu de Zoologia constituint l’actual Museu de Ciències Naturals ha promogut el seu canvi de nom.

Amb la seva acció l’Associació contribueix a la consecució dels objectius del Museu: la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni natural, l’educació en les ciències naturals, i la conscienciació ambiental. 

L’Associació permet als interessats participar activament en el Museu, aportant-hi les seves idees, propostes i experiències per potenciar-lo i fer-lo més present en la vida del nostre país i del món. 

L’Associació treballa per: 

  • donar a conèixer el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i actuar com a grup d’opinió en favor de la seva millora i projecció,
  •  aportar recursos per a projectes del Museu, financers i d’altres tipus,
  •  promoure, conjuntament amb l’equip tècnic del Museu, activitats i projectes de conservació, coneixement i difusió del patrimoni natural,
  •  acollir i incentivar els col·laboradors voluntaris del Museu,
  •  fomentar la pràctica naturalista, estimulant noves vocacions,
  •  aplegar a tothom que tingui un interès especial pel Museu, i encoratjar la seva participació activa.

Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AAMCNB) Museu de Ciències Naturals de Barcelona · Edifici de Zoologia Pg. Picasso s/n; 08003 Barcelona · Tel.: 93 256 22 10 · Fax: 93 310 49 99 · a/e: amicsmuseucienciesnaturals@bcn.cat.