Catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta Hemiptera, Heteroptera)

Jordi Ribes – Antoni Serra – Marta Goula
Barcelona, 2004
Institució Catalana d’Història Natural – Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans

heteropters5

Catàleg dels Heteròpters de Catalunya

Se’n va fer una actualització (addicions/correccions) que podeu consultar en aquest enllaç.

L’any 2010 es va publicar una checklist dels heteròpters de Catalunya, actualitzada l’any 2020:

(versió 1, 2010)
(versió 2, 2020)