Butlletí de la ICHN, número 88 

ISSN: 2013-3987 (online edition); ISSN: 1133-6889 (print edition)

Article

Autor

PDF

Primer trimestre 88 (1)

Factors ambientals clau per a la reproducció del gripau corredor als secans de Mas de Melons.

Neus Oromí, Sebastià Camarasa, Delfí Sanuy, Marc Fibla, Eduard Reig & Albert Montori

Potentilla supina L. (Rosaceae) a Catalunya (NE de la península Ibèrica)

Jordi Bassols Garcia & Josep Gesti Perich

JORDI SABATER PI (1922-2009). Recordant la figura d’un excel·lent naturalista del nostre país

Margarida Genera i Monells

Un nou gènere fòssil de la família Strombidae (Gastropoda: Caenogastropoda: Stromboidea) del Miocè mitjà de Java

Cristian R. Altaba

Segon trimestre 88 (2)

20 anys de canvis en la biodiversitat d’ocells i papallones a la Regió Metropolitana de Barcelona

Juli Mauri, Andreu Ubach, Sergi Herrando, Marc Anton, Marc Fusellas i Constantí Stefanescu

Tres plantes rares de Ponent, Catalunya (nord-est ibèric)
Three rare plants from W Catalonia (northeastern Iberian Peninsula)

Joan Pedrol Solanes& Antoni Mayoral Arqué

Catàleg dels tricòpters (Insecta: Trichoptera) hipogeus iberobalears de la coŀlecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Lluís Filbà Esquerra

Beure del fang: un estudi dels abeuradors de papallones a Catalunya

Clàudia Pla-Narbona, Andreu Ubach, Constantí Stefanescu

Calcidoideus obtinguts de dues espècies de lepidòpters minadors: Leucoptera malifoliella (Lyonetiidae) i Phyllonorycter
corylifoliella (Gracillariidae) en cultius de pomeres de la província de Lleida

Juli Pujade-Villar, Csaba Thuróczy & Elisenda Olivella

Monomorium monomorium Bolton, 1987 in Spain (Hymenoptera: Formicidae)

Kiko Gómez, Xavier Espadaler, Maria Teresa Martínez-Ferrer & Josep Miquel Campos-Rivela

Los Ernobiinae de la Península Ibérica e Islas Baleares. 2a nota. El género Ernobius C. G. Thomson, 1859 (Coleoptera: Ptinidae)

Amador Viñolas & Josep Muñoz-Batet