L’Institut Català d’Espeleologia i Ciències del Karst (ICEK) es crea per iniciativa de les entitats Sarawak. Exploracions i Geografia i Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori ( SIGMADOT) i (davant la necessitat d’impulsar l’espeleologia científica i l’estudi del karst a Catalunya en totes les seves àrees. També amb
la voluntat de sumar i col·laborar amb aquelles persones i entitats nacionals i internacionals que comparteixen els seus objectius.

L’ICEK està obert a espeleòlegs, científics, estudiosos del karst i als que contemplen la natura i la seva geo-biodiversitat com un patrimoni a valorar, protegir i conservar. Entre els seus objectius:

Promoure l’espeleologia científica i l’estudi del karst i mantenir vincles i contactes amb les persones i institucions que treballen en aquestes disciplines i en les Ciències de la Terra en general.

Impulsar iniciatives amb finalitats educatives, culturals, científiques, didàctiques i divulgatives.

Vetllar per la conservació
del patrimoni subterrani i la seva geo-biodiversitat i incentivar i donar suport a projectes que potenciïn aquests valors.

Dialogar i col·laborar amb les administracions en aquelles iniciatives que suposin un avanç en el camp de ciències del karst, la protecció de les cavitats i el seu reconeixement com valor geo-didàctic i patrimonial. Contribuir a divulgar els treballs que es fan des de les diferents àrees que contempla l’ICEK.