El vuit de setembre passat es va constituir Antaxius, grup d’estudi dels ortòpters de Catalunya, formalitzant-se així un grup de naturalistes i entomòlegs aficionats a l’estudi d’aquest ordre d’insectes, sota l’empara de la Institució Catalana d’Història Natural.

Des de l’octubre de 2013 ja funcionava un grup a les xarxes socials (WhatsApp) dedicat als ortòpters, que en bona part va néixer com a resposta a la incorporació d’una pestanya al portal Ornitho.cat per poder entrar citacions d’aquest ordre. El petit grup inicial d’aficionats tractava de contrastar les cites del portal o d’altres pròpies per provar d’assegurar-ne la correcta identificació i, si calia, enviar-la a especialistes. Des dels primers anys fins aleshores el grup ja s’havia anat trobant en diferents sortides, participant en BioBlitz, sortides divulgatives i altres prospeccions i mostrejos. El grup, format actualment per vint-i-dues persones, s’enriqueix de la heterogeneïtat i habilitats dels seus membres, la fotogràfica, la de la recerca pacient per trobar insectes esquívols a l’herba o als matolls, la de detecció a l’oïda, la d’identificació per anàlisi de sons o la de la identificació de visu o a la lupa, per posar uns exemples.

La trobada del setembre passat va consistir en una visita i mostreig als aiguamolls del delta del Llobregat,on es varen detectar moltes de les espècies d’ortòpters lligades als ambients litorals i en un dinar, en el qual les dotze persones presents vam acordar la creació del Grup de Treball.

El 2002 van sortir dues monografies sobre els ortòpters de Catalunya, la de Llucià Pomares Revisión de los Ortópteros de Cataluña i la d’Olmo Vidal, aquesta en versió digital, però ampliada el 2006 en forma de llibre Atles dels Ortòpters de Catalunya, que contenien claus dicotòmiques per a la identificació de les espècies presents a Catalunya, i que ens serviren de base per a la identificació. Des d’aleshores el grau de coneixement de la distribució de les diferents espècies ha anat augmentant, com també el nombre d’espècies. Val a dir que a Catalunya hi ha algunes espècies endèmiques, altres de distribució restringida i altres vulnerables i en perill d’extinció.

L’objectiu principal del grup és la recerca i estudi dels ortòpters de Catalunya, la millora en el coneixement de les diferents espècies i poblacions que tenim al territori, ja sigui per anar augmentant les cites, sobretot al portal d’Ornitho.cat, on es poden veure mapes de la majoria d’espècies, o per un futur Atles dels Ortòpters de Catalunya més actualitzat. El grup vol seguir potenciant les sortides divulgatives per donar a conèixer aquests insectes. En tercer lloc s’ofereix per fer estudis i seguiments puntuals o anuals a parcs naturals o altres espais protegits per avaluar l’estatus de les espècies d’interès. El grup donarà suport a estudis de tota mena relacionats amb els ortòpters que proposin els seus membres.

Per a més informació sobre el grup, adreceu-vos a grupantaxius@gmail.com.

Si ja sou socis de la ICHN i voleu participar en les activitats del grup, envieu un missatge a la Secretaria de la ICHN per tal que us vinculem al grup.