1. Parlament del president

Josep Peñuelas, com a president de la ICHN, va iniciar l’acte donant la benvinguda a la cinquantena d’assistents i explicant que aquest any el Consell Directiu havia volgut reconèixer la tasca dels naturalistes de base, de vegades els més anònims de l’entitat, sense la feina dels quals es perdria la raó de ser de la ICHN. Comentà que s’havia pensat concedir el reconeixement de soci d’honor al Sr. Camil Torres, el soci més antic de l’entitat, però que malauradament ja no és amb nosaltres. Aquest any doncs, no s’ha concedit el reconeixement de soci d’honor.

A continuació avança alguns dels reptes de futur de la ICHN, com l’establiment de la Secretaria Tècnica amb el suport de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Si tot continua com està previst, a mitjan setembre, la ICHN podrà comptar amb el suport d’un tècnic per organitzar i supervisar els projectes i les diferents activitats de l’entitat. Destaca que aquesta col·laboració amb l’Ajuntament del Prat ha estat possible per el treball desinteressat del vicepresident de la ICHN, Joan Pino.

També explica que recentment s’ha rebut el manuscrit definitiu de la publicació més esperada de la ICHN dels últims temps: L’Avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. Aquesta publicació es presentarà públicament el 17 de setembre.


2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 19 de juny de 2007

A continuació, el president inicia la segona part de la sessió i demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.


3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Xavier Escuté, com a secretari pren la paraula a continuació i es disposa a presentar de manera sintètica la Memòria d’activitats del 2007 que ha estat lliurada en paper als assistents. Inicia l’explicació comentant que no s’han inclòs els punts destacats pel president perquè tant la consolidació de la Secretaria Tècnica com la finalització de la publicació sobre l’Avaluació del sistema d’espais protegits de Catalunya corresponen a activitats del 2008 i per tant seran presentades l’any que ve. De totes maneres, si algun dels assistents en vol saber alguna cosa més, pot preguntar-ho al final de l’exposició.

De la presentació, destaca que la ICHN té 994 socis, que el nombre de delegacions es manté en 5 (Bages, Garrotxa, Franja de Ponent, Osona-Grup Naturistes d’Osona i País Valencià), que durant el 2007 s’ha incorporat un nou grup de treball a part d’Oxygastra: la Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura, i que el nombre de societats adherides ha augmentat en dues noves entitats (ara en son 8): l’Associació Catalana de Malacologia i l’Associació Ibèrica de Mirmecologia. Tot seguit fa un repàs general de les activitats de les delegacions i dels grups de treball i acaba la presentació amb les activitats organitzades des del Consell Directiu. Destaca la gran quantitat d’activitats que es van organitzar durant el 2007 i la gran cobertura al llarg dels Països Catalans, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis. (Podeu veure la presentació al web de la ICHN).

Els assistents aplaudeixen l’actuació de la ICHN pel 2007.

4. Aprovació dels comptes de l’any 2007

Tot seguit, Marc Martín com a tresorer, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2007 i la previsió pel 2008. Remarca que tot i que els números mostren que hi ha superàvit, això és degut a que a finals del 2007 encara quedaven per finalitzar alguns projectes i que per tant, el pressupost encara estava pendent de ser consumit. S’aproven els comptes pel 2007. (També podeu veure la presentació al web de la ICHN).

5.  Aprovació dels nous socis  

 Durant l’any 2007 es van donar d’alta a la ICHN les persones següents:

Pere Abelló i Sala Antoni Mayoral Arqué
Pere Alzina i Bilbeny Maria Goretti Merseburger Canals
Associació Catalana de Malacologia Laia Mestre Arias
Associació Ibèrica de Mirmecologia Marina Mir i Teixidó
Anna Àvila Matilde Morales Sanchís
Jaume Ayguadé i Ayguadé Francesc Muntada i Sagrado
Alfred Bellés Mitjans Pau Núñez Santos
Sergi Bosch Vazquez Anna Omedes Regàs
Ferran Bravo Querol Neus Oromí Farrús
Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí José Antonio Ortiz Cortecero
Joan Canals Taron Jesús Ortiz Durà
Emili Casals i Parladé M. Carme Palomar Cònsul
Lourdes Chamorro Lorenzo Miguel Ángel Pedrera Pomeda
Eulàlia Comas Lamarca Eduard Piera i Pallàs
Gregori Conill Martínez Olga Poblet Sobrino
Helios Dalmau Morago Albert Pujolar Martí
Roger Eritja Mathieu Joaquim Reberté i Ferran
Pere Espinet Godayol Josep Roca Elias
Marc Estiarte i Garrofé Sílvia Roca Loubat
Antoni Fernández Garcia Anselm Rodrigo Domínguez
Xavier Forés Albiol Joana Roncero Rico
Carme Jurado i Sayós Lídia Salvanera i Jordà
José A. Latorre Jiménez Júlia Saura Salvadó
Marta López i Salvans Montserrat Suarez Corominas
Núria Marjanedas Stremlow Sebastià Vidal-Joan
David Martínez Alba David Vilasís Boix
Guillem Mas Cornet Jordi Xampeny Cros
Xavier Maynou Señé

I s’han donat de baixa:

Josep Amengual i Ferragut Jaume Arnau i Baig
Jaume Calls i Cases Mercè Cartañà i Arcediano
Creu Casas i Sicart Eulàlia Codinach i Vanaclocha
Oriol de Bolòs i Capdevila Lluís del Carmen Martin
Carme Espinet i Mestre Josep Janés i Tutusaus
Jesús Matallanas i García Carles M. Milài Farnés
Federico Ortí i Cabo Anna Pou i Calzada

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Aquest any calia renovar la Presidència i la Tresoreria. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació.

Eleccions_2008_00

Dels 48 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura i per tant el Consell Directiu quedà constituït de la manera següent:

Presidència: Josep M. Ninot i Sugrañes
Vicepresidència: Joan Pino i Vilalta
Secretaria: Xavier Escuté i Gasulla
Tresoreria: Marc Martín Pérez
Vocalies: Roser Campeny i Valls
Moisès Guardiola i Bufí
Pere Luque Pino
Núria Morral Nadal
Oriol Oms i Llobet
Xavier Sabaté i Rotés
Delfí Sanuy i Castells
Florenci Vallès i Sala

Un cop finalitzada la votació i el recompte, el president sortint, Josep Peñuelas agraeix a tot l’equip del Consell Directiu la tasca feta i la dedicació a la ICHN i felicita el nou president, Josep Maria Ninot, tot desitjant-li molta empenta i sort en el nou càrrec.

Eleccions_2008_01

Joan Pino, en nom de tot l’equip del Consell Directiu i de tots els socis en general, agraeix l’excel·lent feina de Josep Peñuelas i li demana que continuï treballant per la ICHN com a soci, com havia fet fins fa quatre anys. Eleccions_2008_02

Finalment, Josep Maria Ninot, el nou president, agraeix la confiança que se li ha atorgat; l’orgull de ser el nou president i es compromet a treballar a fons per la ICHN els propers dos anys com a mínim. Els assistents aplaudeixen les intervencions dels dos presidents i del vicepresident.

Sense res més a comentar, es dóna per tancada l’Assemblea General 2008 cap a les nou del vespre.Xavier Escuté i Gasulla
Secretari