El primer acte de l’Assemblea, va ser el nomenament de Jaume Terradas com a soci d’honor de la ICHN. Ferran Rodà, ecòleg, soci de la ICHN i col·lega seu va fer una semblança de la seva trajectòria científica i humana.

JaumeTerrades_Assem07

A continuació, prengué la paraula Jaume Terrades que va agrair les paraules de Ferran Rodà i el nomenament del Consell Directiu per l’honor de la distinció atorgada. Va fer, també, una conferència basada en el seu llibre Una visió evolutiva de la natura i la societat, després de la qual, Josep Peñuelas li lliurà un petit obsequi.

Assem07_01

L’Assemblea continuà amb l’exposició del secretari, Andreu Salvat, de les activitats realitzades durant l’any 2006 i els nous projectes endegats enguany. Esmentà les activitats, projectes i publicacions endegats pel Consell Directiu i, també, dels de les diferents delegacions (Bages, Osona, Franja de Ponent i Garrotxa) i del grup de treball Oxygastra.

El vicepresident, Joan Pino, comentà que pròximament se signarà un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a través del qual es podrà constituir, finalment, la Secretaria Tècnica de la ICHN, cosa per la qual s’han esmerçat molts esforços ja que és de vital importància per al millor funcionament de la nostra entitat.

Assem07_02

També es van exposar les gestions que s’estan realitzant per tal que la ICHN formi part del patronat de la Fundació Observatori de la Sostenibilitat de Catalunya.

Durant l’Assemblea es comunicà l’acord del Consell de modificar el Reglament de règim intern per permetre que els membres del Consell Directiu puguin renovar el seu càrrec fins a dues vegades.

Marc Martín va fer una exposició de l’estat econòmic de la ICHN, que presentà un balanç força equilibrat entre ingressos i despeses.

Per acabar es va fer la renovació dels càrrecs del Consell, després de la qual quedà constituït per les persones següents:

Presidència: Josep Peñuelas i Reixach
Vicepresidència: Joan Pino i Vilalta
Secretaria: Xavier Escuté i Gasulla
Tresoreria: Marc Martín i Pérez
Vocalies: Roser Campeny i Valls
Moisès Guardiola i Bufí
Pere Luque i Pino
Núria Morral i Nadal
Oriol Oms i Llobet
Xavier Sabaté i Rotés
Delfí Sanuy i Castells
Florenci Vallès i Sala

assem07_03

Abans de cloure l’acte, el president agraí la col·laboració dels membres que deixen el Consell, Andreu Salvat i Joan Vallès i donà la benvinguda als qui s’hi incorporen.

Altes i baixes de la ICHN durant lany 2006

Durant l’any 2007 es van donar d’alta a la ICHN les persones següents:

Altes:

Raül Álvarez Millán Aaron Pérez Haase
Eva Antonell Pedrals Arnau Mercadé López
Jordi Arumí i Domínguez Paul Müller
Magdalena Badias Morros Eva Novella Duran
Mireia Bartrons Vilamala Jordi Rambla
Xavier De Lamo Rodríguez Javier Retana Alumbreros
Jordi Domènech i Pijuan Montserrat Rodríguez i Torres
David Elié Albà Valentí Rull Del Castillo
David Fernández Belmonte Esther Soler i Monzó
Aurora Fontoba i Valsells Aïda Tarragó Guarro
Anna Gallés Gabarró Jaume Torras Torra
Raquel Garcia Arrastia Fran Trabalon Carricondo
Carles Hernando Rosa Trobajo
Josep Lainez i Molinero Gemma Urrea Clos
Pere Manuel Luque Pino Teresa Vegas Vilarrúbia
Albert Masana Serra Roger Vila Mani


Baixes
:

Miquel Bech i Taberner Pere Mascareñas i Rubies
Carmel Expósito i Miró Joan Rosell i Sanuy
Verònica Fernàndez i Pascual Humbert Salvadó i Cabré
Anna Gil Gallego M. Rosa Teira Esmatges
Francesc Giró i Amigó Lluís Vallmitjanai Rovira
Joan Anton López i Crespo


Xavier Escuté i Gasulla
Secretari

26 de juny de 2007