L’Earth Biogenome Project (EBP), organitzat com una xarxa internacional de xarxes, té com a objectiu seqüenciar i caracteritzar els genomes de totes les espècies eucariotes. Aquest projecte constituirà una nova base per a impulsar solucions basades en la biologia amb la finalitat de preservar la biodiversitat i mantenir els
recursos necessaris per a la humanitat.

La Iniciativa Catalana per a l’Earth Biogenome Project (CBP), liderada per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i finançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, contribueix a aquest esforç global amb l’elaboració d’un catàleg detallat del genoma de les espècies eucariotes que es troben dins l’àmbit geogràfic d’influència de l’IEC.

Un cop finalitzada la fase pilot, l’IEC obre ara dues convocatòries d’activitats de recerca dins el projecte CBP, que s’hauran de realitzar durant l’any 2023, i dedicades a:

  • Establir els recursos i les metodologies adequats per a l’extracció de DNA d’alt pes molecular; seqüenciar i dipositar els resultats al biobanc, i analitzar i gestionar  les dades obtingudes. Finançament disponible inicial: 175.000 €.
  • Organitzar la recollida de mostres d’espècies d’interès. Finançament disponible inicial: 60.000 €.

Les bases generals i específiques d’aquesta convocatòria han estat aprovades pel Consell Permanent de l’IEC (25 de maig de 2023). Les podeu llegir en aquest document. Qualsevol pregunta, comentari o al·legació relacionat amb les presents convocatòries o el seu procediment de sol·licitud es pot enviar per correu electrònic a la Secretaria Científica de l’IEC.

Termini de presentació: dijous 15 de juny de 2023.