L’Ateneu de Natura (ADN), és una associació cultural, amb seu a Castelló de la Plana, que té com finalitat, elevar el nivell de coneixements científics dels seus associats mitjançant discussions, conferències, cursos, investigacions i lectures; contribuir a difondre al conjunt de la societat les disciplines de les Ciències Naturals; treballar per la conservació del Patrimoni Natural, especialment en el seu àmbit d’actuació, gràcies als coneixement i difusió dels seus valors; afavorir entre els ciutadans
actituds conservacionistes envers el Patrimoni Natural.