Després de la renovació de càrrecs Dimarts 13 de juny de 2023, a les 18 h, a la Sala Pere Coromines de l’IEC, tindrà lloc l’Assemblea General de socis de la Institució, amb la renovació dels càrrecs del Consell Directiu, que enguany corresponen a la Vicepresidència, la Secretaria i sis vocalies.

En aquest enllaç trobareu l’ordre del dia amb les candidatures presentades, la papereta de votació, (la qual podeu editar enviar per correu electrònic, si és el cas) i l’acta de l’assemblea del 2022. Així mateix, us recordem que podeu emetre el vostre vot per correu electrònic tot indicant la candidatura que voteu, el vostre nom i el vostre número del DNI. Cal trametre aquest missatge a l’adreça ichn@iec.cat.

Una vegada acabada l’Assemblea, es nomenarà Socis d’Honor a Amador Viñolas i a Ernest Costa, per la seva trajectòria i dedicació a la ICHN.