Amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en Ciència, la ICHN convoca l’Ajut ICHN a la Dona Naturalista, que en aquesta segona edició es dedica a la geòloga Núria Solé i Sanromà.

Destinatàries: investigadores naturalistes dels Països Catalans que presentin una proposta per desenvolupar un projecte de recerca naturalista que requereixi treball de camp. La investigadora pot estar vinculada a un centre de recerca, però el projecte que presenti no podrà estar vinculat a centres de recerca, empreses o fundacions. El projecte pot comptar amb la col·laboració d’un equip de persones, però ha de ser dirigit per una investigadora.

Dotació: 4.000 euros

Data de presentació de propostes: de l’11 de febrer a l’1 de març de 2022.

Lliurament de propostes: la documentació sol·licitada s’enviarà a la Secretaria de la Institució Catalana d’Història Natural (ichn@iec.cat) indicant a l’assumpte «Opta a l’Ajut ICHN a la Dona Naturalista 2022».

Consulteu les bases en aquest enllaç.