• Dilluns 3 de juliol de 2023, a les 19 hores, a la Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut, tindrà lloc el discurs de presentació de Carme Jordi Nebot com a membre numerària de la Secció, amb el títol «Gaia: la revolució del segle XXI a l’astronomia». Més informació… El discurs també s’emetrà en directe mitjançant YouTube i la Plataforma Zoom
  • Dilluns 10 de juliol, a les 18 hores, a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, tindrà lloc la Presentació dels volums I i II del llibre Obra científica, de Pasqual Calbó i Caldés. Més informació… Aquest acte també s’emetrà en directe mitjançant YouTube i Plataforma Zoom.