El 27 de maig passat, va tenir lloc l’Assemblea general de socis de la ICHN; que a causa de la COVID-19, se celebrà de manera dual; un reduït nombre d’assistents presencials i la resta, via telemàtica, mitjançant la plataforma Zoom.

1. Salutació de la presidenta

La presidenta donà la benvinguda als assistents.

2. Nomenament de Narcís Prat Fornells, com a Soci d’Honor de la ICHN

Prèviament a l’assemblea es va nomenar Soci d’Honor, Narcís Prat Fornells, en reconeixement a la seva tasca realitzada en relació amb el coneixement i conservació del medi natural. Va glosar la seva trajectòria científica i vital Carles Ibáñez. Aquesta intervenció es publicarà al Butlletí de la ICHN.

3. Ajut ICHN a la Dona Naturalista

A continuació, es lliurà l’Ajut ICHN a la Dona Naturalista, en la seva primera edició, en la qual s’homenatjà la Dra. Creu Casas Sicart. L’ajut es va concedir a Carlota Ruiz Gazulla, pel treball «El Grapissar de Masia Blanca: un patrimoni natural a peu de platja?».


4. Aprovació de l’acta del 2020 i de les línies generals d’actuació de la ICHN

A continuació, la presidenta donà la paraula al secretari, Pere Luque, que va exposar les activitats dutes a terme durant l’any 2020 i al tresorer, Marc Vilella, que va retre comptes del què fou econòmicament l’any 2020 i esbossà el pressupost pel 2021.

5. Aprovació dels nous socis

Socis que s’ha donat d’alta des del 23 de setembre de 2020:

Joan Carles Abella Ciuraneta Hector Gallardo Colomer
Toni Alonso Jardí Jordi Garriga Seguranyes
Eric Baqué Díaz Antonio Jimeno Fernández
Maria Rosa Campanario Cervera Víctor Lacegui
Jordi Castilló Carretero Sandra Las Heras Ruiz
Jordi Clavell Corbera Fernando Loras Ortí
Alfred Encuentra Martínez Ricard Mateu Pujolàs
Joan Estany Vallès Christian Papió Perdigó
Jordi Faus Colomer Miquel Àngel Pérez-De- Gregorio Capella
Núria Fernández Preece Pol Sar Sorribes
Sergi Fernández Soto Jordi Triadó Boschsacoma
Josep Fortuny Terricabres Ferran Turmo Gorg
Martí Franch Rodríguez Salvador Vergés Tejero

Socis que s’han donat de baixa des del 23 de setembre de 2020:

Montserrat Almirall Martín Rosa M. Gómez Gea
Amèlia Auguet Quintilla Pedro González Zorrilla
Esther Bahí Pujol Armand Güell Mirabet
Carles Bas Peired Antoni Juny Cabeceran
Manuel Benavente Ibars Elisabet Molist Codinachs
Jordi Botet Fregola M. Teresa Perdigó Arisó
Mònica Busquets Romagosa Flora Portas Grau
Jaume Casas Capsada Ignacio Ribera Galan
Ignasi Cebrecos Lerena M. Cinta Roca Jové
Jep Flaqué Ferrús Pilar Soriano Vilaplana
Joan Garcia Carbonell Gemma Urrea Clos

6. Renovació dels càrrecs del Consell Directiu

Seguidament, les persones que havien demanat d’assistir a l’acte presencialment, van votar per a la renovació dels càrrecs del Consell Directiu. Una vegada fet el recompte dels vots presencials i dels emesos per correu electrònic, el resultat va ser el següent:

Vicepresidència: Juli Pujade Villar
Secretaria: Pere Luque Pino
Vocalies: Ferran Climent Costa
Eulàlia Comas Lamarca
Blanca Figuerola Balañá
Esther Garcés Pieres
Janire Salazar Villacorta
Sandra Saura Mas
Jan Tomàs Perarnau

A continuació la presidenta agraí la feina feta per tothom i l’assistència als socis que tant presencialment com telemàtica, van assistir a l’Assemblea i declarà l’acte per acabat.