1. Parlament del president

Joan Pino inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

2. Nomenament de Lluís Paluzie com a Soci d’Honor de la ICHN

L’assemblea començà amb el nomenament com a Soci d’Honor de Lluís Paluzie Mir en reconeixement de la seva llarga trajectòria en favor de la conservació de la natura de Catalunya. Josep Germain i Joandomènec Ros van glossar la figura de Lluís Paluzie tot recordant que va ser el primer cap del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (1974-1983) i que actualment és membre del Consell de Protecció de la Natura, òrgan del qual ha estat president durant disset anys. També es va destacar la implicació de Lluís Paluzie en la conservació dels valors naturals i del paisatge de la Garrotxa, ja que des del 1983 forma part de la Junta de Protecció del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i ja en el 1977 va presentar en la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural del Congrés de Cultura Catalana la proposta de declaració de l’Alta Garrotxa com a parc natural.

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 13 de juny de 2013

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

3. Aprovació de les línies generals d’actuació dela ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El secretari de la ICHN, Moisès Guardiola, pren la paraula i present de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2013, que es pot consultar al web de la ICHN. Fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del Consell Directiu i remarca la gran quantitat de feina feta entre tots, que es concreta en les sortides naturalistes, cursos, sessions, conferències i seminaris, publicacions i en el desenvolupament de nous grups de recerca participativa. Destaca, també, que aquestes activitats s’han realitzat per tot el territori de parla catalana, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis.

4. Aprovació dels comptes de l’any 2013

A continuació, la tresorera, Roser Campeny, presenta els comptes de la ICHN a finals del 2013 i fa la previsió pel 2014. S’aproven els comptes del 2013.

5. Aprovació dels nous socis

El president reprèn la paraula i llegeix el llistat de nous socis del 2013. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris. A continuació informa sobre els socis que han causat baixa durant el 2013.

Relació d’altes de socis de l’any 2013:

Associació Orquidològica de Catalunya Pilar Montero Pous
Museu Cau del Cargol Jordi Oliveres Celis
Berta Caballero López Enric Planas Figueras
Claudia Calvo L’orange Dolors Pujol Oliveres
Marc Cargol Alonso Reyes Rodríguez Casas
Raül Carmona Garcia Laura Roqué Roqué
Parc de la Serralada Litoral. Centre de Documentació Roger Rovira Rius
Pepi Compte Anguela Josep M. Rovirosa Fortuny
Ramon Cros Saderra Joaquim Rubió Galofré
Carlos Hernández Castellano Òliver Sánchez-Camacho García
Marc Homs Padrosa Ferran Sayol Altarriba
Joaquim Lloveras Santiago Krishna Sivillà Rubio
Agustí Manel López Rodríguez Mireia Vila Escalé
Agustí Meseguer Altes

Relació de baixes de socis durant el 2013:

Jon Armengol Puig Andreu López Pou
Jaume Arnau Cerdan Àngel López Soler
Ramon Ascolies Creixells Anna M. Maldonado
M. Lluïsa Asensio Adalid Anna Mañé Jané
Pilar Àvalos Gómez M. Rosa Marcet Segura
Joan Carles Baiges Salvador Xavier Martínez Delclòs
Jordi Cirera Bach Santi Martorell Fabregat
Sebastià Cros García Manuel Miarnau Crespo
Robert Cruañas Tarradas Maria Moirón Cacharrón
Rodrigo De Lamo Aguilar Xavier Monje Vega
Manuel Domènech Gavaldà Jordi Moran De Haro
Gil Erra Josep M. Nogué Juncà
Estació Biològica de l’Aiguabarreig Roser Nos Ronchera
Fulgenci Farré Mestre Jordi Pietx Colom
R0salia Farré González Rafael-Valentín Quadrada Llovera
David Fernández Belmonte Josep Roca Elias
Javier Fernández Trapero Xavier Roig Martínez
Juan Pitter Ferrio Díaz Irene Romero Ruiz
Aurora Fontoba Valsells Joana Roncero Rico
Xavier Forés Albiol Narcís Sauleda Parés
Josep Galobart Soler Josep Soler Puig
Xavier Garcia Pardo Dolors Subirà Gusó
Ruth Garcia Fernández Jaume Truyols Santonja
Martí Grau Gimeno Antoni Vidal Celma
Roderic Hernández-Capalleja Mendoza Sebastià Vidal-Joan
IES de Gironella Experimentals Àrea de Ciències Gemma Vives Jornet
Josep Lainez Molinero M. Josep Xiol Quingles
Marina Stella Lee

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

A continuació, el secretari de la Institució va presentar la memòria anual d’activitats i la tresorera un resum de la situació econòmica de l’entitat. Tot seguit es va fer la votació per renovar els càrrecs del Consell Directiu. Després del recompte, els resultats són els següents:

 

Presidència: Joan Pino Vilalta
Tresoreria Roser Campeny Valls
Vocalies: Eulàlia Comas Lamarca
Juli Pujade Vilar
Delfí Sanuy Castells
Ferran Sayol Altarriba

Una vegada finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda als nous vocals i als membres del consell que canvien de càrrec.

7. Torn obert de paraules

En el torn obert de paraules es va aprofitar l’oportunitat per recordar els instruments que la Llei del patrimoni cultural català ofereix per a la protecció de determinats components del patrimoni natural, ja sigui dels jaciments paleontològics o dels entorns de protecció de determinats béns culturals d’interès..

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2014 cap a les nou del vespre.

 

Moisès Guardiola                                        Amb el vist i plau del president:
Secretari                                                       Joan Pino Vilalta