El 23 de setembre de 2020, va tenir lloc l’Assemblea general de socis de la ICHN; que a causa de la pandèmia causada per la COVID-19, se celebrà de manera dual; un reduït nombre d’assistents presencials i la resta, via telemàtica, mitjançant la plataforma Zoom.

1. Salutació de la presidenta

La presidenta dona la benvinguda als assistents i dona la paraula a Oriol Oms que farà la glosa del soci d’Honor d’enguany, Josep Maria Mata Perelló.

2. Nomenament de Josep Maria Mata Perelló, com a Soci d’Honor de la ICHN

Prèviament a l’assemblea es va nomenar Soci d’Honor el Dr. Josep Maria Mata Perelló en reconeixement a la seva tasca realitzada en relació amb el coneixement i conservació del medi natural. Va glosar la seva trajectòria científica i vital Oriol Oms Llobet. Aquesta intervenció es publicarà al proper Butlletí de la ICHN.


3. Premi Torras-Foulon, 2020

Acte seguit, Jordi Artola Casacuberta, guanyador de la primera convocatòria del Premi Torras-Foulon, va fer una breu exposició del seu projecte i la presidenta li va lliurar un diploma i la primera part de la dotació econòmica.


4. Aprovació de l’acta del 2019 i de les línies generals d’actuació de la ICHN

En el que va ser Assemblea de socis, purament dita, el secretari va presentar les activitats dutes a terme durant el 2019 i el tresorer en funcions, Marc Vilella, presentà l’informe econòmic del darrer exercici.

5. Aprovació dels nous socis

Socis que s’ha donat d’alta des del 22 de maig de 2019:

Pere Alonso Riera José Joaquín Moros Vela
Miquel Arnedo Lombarte Albert Peris Campodarbe
Jordi Aymerich Ruiz César Piñol Baena
Daniel Belmonte Mas Catherine Preece
Víctor Bigas Bonamusa Francesc Sabater Comas
Andreu Cera Rull Teófilo Sales Llombart
Daniel Espejo Fraga Noemí Segura
Jaume Estévez Miró Lluís Serra Laliga
Amparo Fernández Moreno Rémy Souche
Pedro González Zorrilla Àngel Such Sanz
Pau Guzmán Martín Albert Tarragó Pérez
Josep Homs Raurell Isidre Tiana Ruiz
Iara Jiménez Tuzzi Àngel Torrent Iglesias
Carme Juanola Juanola Maria Teresa Vilamajó Ipiens
Luís Martín Cabañes Paul Thomas Wilcox
Francesc Maynou Hernández Pep Xarles Ribas
Juan Salvador Monrós González

Socis que s’han donat de baixa des del 22 de maig de 2019

M. Carme Alós Calvó MN Consultors de Ciències de la Conserv.
Associació Ibèrica de Mirmecologia Jesús Ortiz Durà
Àlex Barroso Pujol Maria Teresa Perdigó Arisó
Xavier Basora Roca Joan Pujadas Ferrer
Roberto Bueno Hernández M. Antònia Ribera Siguan
Centre d’Hist. Nat. de la Conca de Barberà Segimon Rovira Comas
Victor Alejandro Correa Rueda Xavier Sabaté Rotés
Marta Doncel Garcia Carles Santana García
Antoni Estany Caus Jan Sap
Mar Ferrer-Suay Gemma Urrea Clos
Rosa Gómez Gea Francesc X. Valldeperas Hernández
Joaquim Lloveras Santiago

6. Renovació dels càrrecs del Consell Directiu

A continuació es va fer la votació per a la renovació dels càrrecs del Consell Directiu, que aquest any toca als càrrecs de Presidència, Tresoreria i dues vocalies.

Una vegada fet el recompte de vots per a la renovació de càrrecs del Consell Directiu, el resultat va ser el següent:

Presidència: Jordina Belmonte Soler
Tresoreria: Marc Vilella Antonell
Vocalies: Albert Masó Planas
Joan Pino Vilalta

A continuació la presidenta agraí la feina feta per tothom i l’assistència als assistents i declarà l’acte per acabat.