1. Parlament de la presidenta

La presidenta dona la benvinguda als assistents i dona la paraula a Ramon Maria Masalles que farà la glosa del soci d’Honor d’enguany, Ramon Folch.

2. Nomenament de Ramon Folch Guillèn com a Soci d’Honor de la ICHN

Ramon Maria Masalles va glosar la figura de Ramon Folch, fent especialment èmfasi en la seva labor pionera, la seva tasca en l’àmbit acadèmic i la seva decisiva intervenció en la represa de les activitats de la Institució en la dècada dels anys setanta del segle passat.

En la seva intervenció, Ramon Folch va fer un repàs a les principals activitats que ha desenvolupat i als canvis que a nivell social i ambiental s’han anat produint, constatant que allò que va portar a la represa de l’activitat de la Institució, l’establiment de vincles entre coneixement, formació i gestió, avui en dia continua essent vigent i necessari.

3. Aprovació de l’acta del 2018 i de les línies generals de la ICHN
L’assemblea va continuar amb un parlament de la presidenta, fent esment de les tasques que s’han dut a terme durant aquest any. S’aprova l’acta de l’assemblea anterior sense cap esmena i les línies d’actuació exposades.

4. Aprovació dels comptes

El tresorer, Ferran Climent presentà els comptes de l’entitat. En conjunt durant l’exercici del 2018 hi va haver uns ingressos de 96.150,89 € i unes despeses de 83.293,04 €.

5. Aprovació dels nous socis

Socis que s’han donat d’alta dels del novembre de 2018 fins al maig de 2019:

Jaume Arderiu Salvadó Josefina Martin Lobato
Andreu Arderiu Romero Luís Martín Cabañes
Amelia Auguet Quintilla Maite Martínez Eixarch
Cristina Balaguer Prunés Diego Martínez Martínez
Gerald Barraud Josep Mas Pla
Joana Bastardas Llabot Juli Mauri de los Rios
Jordi Bermejo Cabezas José Antonio Morguí Castelló
Josep Blanch Busom Helena Navalpotro Buscail
Claudio Açaí Brancho Estévanez Ramon Peracaula Fàbrega
Jordi Calaf Garcia Cèlia Pérez Novo
Joan Antoni Carrasco Tamayo Xavier Pintó Pujol
Jaume Casas Capsada Marc Riera Domínguez
Francesc Cornellana Castells Àlex Rodríguez Ledo
Isidre Cos Arnau Salvador Salvador Allué
Josep Escolà Garriga José Sartorio Lorenzo
Jordi Espuny Solaní Antoni Sunyer Rustarazo
Llorenç Estivill Alonso Joan Ventura Linares
Esther Garcés Víctor Vicente Selvas
Eduard Guzman Llansa Mar Vila Belmonte
Josep Hidalgo Cañero Albert Vila Bonfill
Iara Jiménez Tuzzi Maria Teresa Vilamajó Ipiens
Antoni Mampel Marimon

Societats adherides:
Ateneu de Natura
Institut Català d’Espeleologia i Ciències del Karst (ICEK)

Socis que s’han donat de baixa des del novembre de 2018 fins al maig de 2019:

Josep M. Amigó Descàrrega Ramon Josa March
Ana Borges Da Fonseca Martins Pereira Eduard Juanola Calatayud
Joan Borràs Alabern Carme Jurado Sayós
Jordi Cañas Sala José Antonio Latorre Jiménez
Emili Casals Parladé Izak Johannes Meyer
Guillem Chacón Cabas Eleni Munujos Vinyoles
Francesc Cobler Martínez Pau Ortiz Santamaria
Jesús Crespo Masferrer Laura Puértolas Domènech
Laia Fonollà Reñé Gemma Torras Carreras
Enric Gadea Buisan Jordi Torres Martínez
Eduard Gascón Hernández Dídac Vercher Ten

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Tot seguit es va procedir a la renovació de càrrecs del Consell Directiu i va ser escollida l’única candidatura que es va presentar El resultat de la votació va ser el següent:

Vicepresidència: Juli Pujade Vilar
Secretaria: Pere Luque Pino
Vocalies: Eulàlia Comas Lamarca
Esther Garcés
Diego Martínez Martínez

A continuació la presidenta agraí la feina feta per tothom, donà la benvinguda als nous membres del Consell i l’assistència als presents i els convidà a sortir al claustre on, es va oferir una copa de cava.