Estratègia Catalana de Conservació de Flora

Participació

L’Estratègia Catalana de Conservació de Flora és concebuda com un procés on es combinen els treballs de grups d’experts amb diverses fases de participació, de socis de la ICHN, dels diversos agents interessats i compromesos en la conservació de la flora, així com de la ciutadania en general.

 

En una primera fase, s’ha obert un espai de debat en els Tallers específics que es van dur a terme dins de les III Jornades de Conservació de Flora (Lleida, 15-18 de juny de 2012). Seguidament, s’ha iniciat una fase de treball en grups d’experts fins a finals de maig de 2013, en què es presentarà un Document de Base, que serà sotmès a una segona fase de debat i de participació, que s’anunciarà oportunament des d’aquest mateix espai web (setembre-novembre de 2013).

 

De tota manera, fins a la presentació del Document de Base, resta obert com a canal de participació un formulari genèric en línia, l’enllaç al qual trobareu al final d’aquest text, per tal que qualsevol interessat pugui fer arribar els seus elements de diagnòstic o les seves propostes de mesures per a una estratègia de conservació de flora a Catalunya. Totes les propostes han d’estar relacionades amb un dels cinc àmbits de treball de l’ECCF (1. Comprendre i documentar la diversitat vegetal; 2. Conservar la diversitat vegetal; 3. Ús sostenible de la diversitat vegetal; 4. Educació i conscienciació; 5. Capacitat i treball en xarxa).

 

Aquest formulari es matindrà en l’apartat web del procés i estarà obert durant tota aquesta fase genèrica del procés de participació. Un cop omplenat, s’ha d’enviar per correu electrònic a la Secretaria Tècnica de l’ECCF.

A partir del mes de setembre de 2013, serà substituït per un formulari específic d’esmenes i contribucions al document de base. Un cop finalitzat el termini, les propostes rebudes seran sistematitzades en un document que es farà públic al web del procés.

Enllaç al formulari de participació

Inici