Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Consell Directiu

La composició del Consell Directiu és la següent:

Presidència

Joan Pino Vilalta

Vicepresidència

Pere Luque Pino

Secretaria

Eulàlia Comas Lamarca

Tresoreria

Roser Campeny Valls

Vocalies

Òscar Alomar Kurz
Jaume Ayguadé Ayguadé
Ferran Climent Costa
Xavier Escuté Gasulla
Ferran Sayol Altarriba
Juli Pujade-Villar
Delfí Sanuy Castells

Altres representants prop del Consell Directiu:
Delegat de l’IEC

Joaquim Gasàlbez Noguera

Delegació del Bages

Florenci Vallès Sala

Delegació de la Garrotxa

Xavier Oliver Martínez-Fornés

Delegació d’Osona

Guillem Bagaria Morató

Delegació de la Franja de Ponent

Àngel Romo Díez

Delegació de la Serralada Litoral Central

Jordi Corbera

Grup de treball Oxygastra

Pere Luque Pino

Grup de treball Societat Catalana de Fotògrafs de Natura

Ignasi Cebrian Ester

Grup de treball Grup Orquidològic de Catalunya

Lluís Salvador