Plànol de situació dels principals trams de bosc de ribera a la comarca de Bages. [dibuix Jordi Badia i Josep Gili]