Harpactocarcinus punctulatus, Desm. Crustaci decàpode de l'Eocè de Castellgalí (Bages). Els crancs són un bon exemple de fossilització de les estructures més delicades. Les fotos de la 1ª a la 4 ª mostren exemplars en vista ventral, mentre que la 5ª, a baix de tot, en vista dorsal; la foto 2ª és un exemplar femella mentre les fotos 3ª, 4ª i 5ª corresponen a un exemplar mascle. [fotos Oriol Oms (dalt) i Marta Queralt López / Museu de Geologia Valentí Masachs (baix)]