Astrocoenia lobatorotundata, un corall colonial fòssil que es reconeix pels seus 8 septes, trobat a Calders.
Els coralls són animals marins sovint colonials que fabriquen un esquelet calcari. Poden formar esculls que es troben en aigües càlides i poc profundes. Les barreres d'esculls que afloren al Bages de nord-est a sud-oest posen de manifest el clima tropical que hi havia a Catalunya durant l'Eocè. Als nombrosos afloraments coral·lins bagencs (Calders, Navarcles, Manresa,...) s'hi troba una fauna molt variada que s'assembla força a les dels esculls actuals dels mars tropicals. [foto Joaquim Sanz]