Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 95_1r semestre del 2005_ISSN: 1132-7669

Article Autors Pdf
Eugraphe sigma ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera:Noctuidae), nou per a la fauna ibèrica. Arcadi Cervelló, Jordi Dantart & Albert Xaus
Metopoceras driss Rungs, 1952, nou noctuid pera la fauna europea (Lepidoptera: Noctuidae). Arcadi Cervelló, Frederic Palou, Josep Ylla & Ramon Macià
Paysandisia archon (Burmeister, 1880). Noves citacions a la Garrotxa. Eduard Guzmán
Troballa d’un ginandromorf bilateral de Lymantria dispar (Linnaeus, 1758). Eduard Guzmán
Alguns geomètrids del Pallars (Lepidoptera:Geometridae). Francesc Vallhonrat
Resultats de la nit de les papallones («CatalanMoth Night»): 22 de maig de 2004. Jordi Dantart & Jordi Jubany
Una nova localitat europea de Characoma nilotica (Rogenhofer,1882), espècie nova per a Catalunya (Nolidae: Chloephorinae,Sarrothripini). Jordi Dantart, Arcadi Cervelló & Albert Xaus
Chersotis andereggii (Boisduval, [1837]), nou noctuid per a la península Ibèrica, i dues noves localitats ibèriques de Chersotisanatolica (Draudt, 1936) (Lepidoptera: Noctuidae). Josep Ylla & Ramon Macià
Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera:Hesperioidea, Papilionoidea) a l’EIN de l’Alta Garrotxa. Paul Browning, Rafael Carbonell & Michael Lockwood

Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna