Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 93_1r semestre del 2004_ISSN: 1132-7669

Article Autors
pdf
Troballa d'una eruga melànica de Papilio machaon L. aCatalunya (Lepidoptera: Papilionidae). Constantí Stefanescu.
Noves citacions de papallones diürnes per a Me-norca i les illes Balears (Lepidoptera: Rhopalocera). David Carreras, Jordi Jubany & Constantí Stefanescu.
Primeres citacions de Cameraria ohridella (Lepi-doptera: Gracillariidae), una plaga del castanyerd'Índia (Aesculus hippocastanum), a Catalunya. Elisenda Olivella.
Aportació a la fauna de geomètrids de les illesBalears (Lepidoptera: Geometridae). Francesc Vallhonrat.
Alguns geomètrids del Montsià: Charissa assoi(Redondo & Gastón, 1997), nou per a la fauna deCatalunya (Lepidoptera: Geometridae). Francesc Vallhonrat.
Els noctuids de la Garrotxa (Lepidoptera: Noctuidae).   Josep Bellavista & Eduard Guzmán.
Semioscopis steinkellneriana ([Denis & Schiffermüller], 1775),gènere i espècie nous per a la fauna ibèrica (Lepidoptera:Depressariidae). Jordi Dantart.
Olindia schumacherana (Fabricius, 1787), gènere i espècie nousper a la Península Ibèrica (Lepidoptera: Tortricidae) Josep Ylla 1 & Ramon Macià.
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) en el delta del Ebro: especienueva para Cataluña. M. Teresa Sabaté & Carlos Loaso.

 


Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna