Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 90_2n semestre del 2002_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Articles  

Dantart, J. & Vallhonrat. F. Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural dels Ports (Lepidoptera).

5

Requena, E. Tineidae nous per a la comarca de l’Anoia i la Península Ibèrica (Lepidoptera: Tineidae).

15

Dantart, J. Erugues d’Inachis io (Lepidoptera: Nymphalidae, Nymphalinae) depredades per Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae).

21

Vila, R, Viader, S. & Jubany, J. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) i L. reali (Reissinger, 1989): dues espècies «bessones» a Catalunya i Andorra (Lepidoptera: Pieridae).

25

Notes breus

 

Cervelló, A & Xaus, A. Nova citació d’Orgyia dubia splendida Rambur, 1842, a Catalunya (Lepidoptera: Lymantriidae.

49

Macià, R. & Ylla, J. Noves dades sobre la distribució de l’àrctid Eilema interpositella (Strand, 1920) a la Península Ibèrica (Lepidoptera: Arctiidae.

51

Pérez De-Gregorio, J.J. Thumatha senex (Hübner, 1808) Arctiidae, Lithosiinae nou per a la fauna catalana.

53

Pérez De-Gregorio, J.J. Apamea alpigena (Boisduval, 1837) Noctuidae nou per a la fauna catalana, i altres citacions dels Ports de Tortosa (Lepidoptera).

55

Pérez De-Gregorio, J.J. Una nova localitat catalana d’Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schäffer, 1848) (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae) i altres citacions de Bellprat (Anoia).

57

Ylla, J. & Macià, R. Eublemma cochylioides (Guenée, 1852), nou noctúid per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae).

59


Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 5-14; 15.IV.2003      ISSN: 1132-7669

 

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural dels Ports (Lepidoptera)

Societat Catalana de Lepidopterologia

Recopilació: Jordi Dantart & Francesc Vallhonrat

 

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of the Ports Natural Park, Catalonia (Lepidoptera). 180 species of lepidoptera were recorded from the Ports Natural Park during the 2002 annual fieldtrip of the Societat Catalana de Lepidopterologia, made on June 28-30, and in a previous visit to this area on May 24. In this paper the results of these excursions are reported.

 

Resum. La trobada col·lectiva de la Societat Catalana de Lepidopterologia de l’any 2002 es va fer al Parc Natural dels Ports, els dies 28-30 de juny. En aquest informe es donen a conèixer els resultats del cens de lepidòpters fet durant aquests dies i en una visita prèvia el dia 24 de maig. En total es citen 180 espècies.

 

Key words: Lepidoptera, faunistics, Parc Natural dels Ports, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 15-19; 15.IV.2003     ISSN: 1132-7669

 

Tineidae nous per a la comarca de l’Anoia i la Península Ibèrica (Lepidoptera: Tineidae)

Emili Requena

 

Abstract. New Tineidae from Anoia (Catalonia, NE Spain) and the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Tineidae). Data on nine species of Tineidae not previously recorded from Anoia (Catalonia) are presented. Two of these species are also recorded for the first time in the Iberian Peninsula.

 

Resum. Es citen nou espècies de Tineidae que resulten noves per a la fauna de la comarca de l’Anoia, dues de les quals també es citen per primer cop de la Península Ibèrica.

 

Key words: Tineidae, Microlepidoptera, faunistics, Anoia, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 21-23; 15.IV.2003     ISSN: 1132-7669

 

Erugues d’Inachis io (Lepidoptera: Nymphalidae, Nymphalinae) depredades per Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae)

Jordi Dantart

 

Abstract. Caterpillars of Inachis io (Lepidoptera: Nymphalidae) preyed upon by Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae). A new observation of predation by stinkbugs upon lepidopteran larvae is reported. In particular, three adults of Picromerus bidens were observed preying upon gregarious caterpillars of Inachis io when moulting from third to fourth instar. The behaviour observed in the stinkbugs agrees with that described in the literature in similar cases.

 

Resum. Es dóna a conèixer una nova observació de predació d’erugues de lepidòpters per xinxes zoòfagues. En particular, tres individus de Picromerus bidens van ser observats predant sobre erugues gregàries d’Inachis io en procés de mudar de tercer a quart estadi. El comportament observat en aquestes xinxes és coincident amb el que es descriu en altres casos semblants documentats en la bibliografia.

 

Key words: Picromerus bidens, Pentatomidae, Heteroptera, Inachis io, Nymphalidae, Lepidoptera, predation, Andorra.

Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 25-47; làms. 2 i 3; 15.IV.2003     ISSN: 1132-7669

 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) i L. reali (Reissinger, 1989): dues espècies «bessones» a Catalunya i Andorra (Lepidoptera: Pieridae)

Roger Vila, Santi Viader & Jordi Jubany

 

Abstract. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) and L. reali (Reissinger, 1989): two sibling species in Catalonia and Andorra (Lepidoptera: Pieridae). The current state of knowledge about Leptidea sinapis sensu stricto and L. reali is described, including the reliable citations in the literature for the Iberian Peninsula. The results of the genitalic determination of 392 specimens collected in Catalonia and Andorra, 78 of them L. reali, are also described. The present data allow an incipient insight in the distribution, phenology and ecological preferences for these species in the Catalan and Andorran region. A detailed description of the determination method for the two Catalan species of Leptidea is included.

 

Resum. Es dóna compte de l’estat actual de coneixements respecte a Leptidea sinapis sensu stricto i L. reali, incloent-hi la recopilació de citacions fiables en la bibliografia per a la Península Ibèrica. També es descriu el resultat de la determinació a través de l’examen genitàlic de 392 exemplars recol·lectats en el territori català i andorrà, 78 dels quals corresponents a L. reali. Les dades actuals permeten tot just començar a perfilar la distribució, la fenologia i les preferències ecològiques d’aquestes espècies a Catalunya i Andorra. S’inclou una descripció detallada de com abordar la determinació de les dues espècies catalanes de Leptidea.

 

Key words: Leptidea sinapis, Leptidea reali, Dismorphiinae, Pieridae, Rhopalocera, Lepidoptera, distribution, phenology, status, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 49-50; 15.IV.2003   ISSN: 1132-7669

 

Nova citació d’Orgyia dubia splendida Rambur, 1842, a Catalunya (Lepidoptera: Lymantriidae)

 

New record of Orgyia dubia splendida Rambur, 1842, in Catalonia (Lepidoptera: Lymantriidae)

Arcadi Cervelló & Albert Xaus

 

Key words: Orgyia dubia splendida, Lymantriidae, Faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 51-52; 15.IV.2003  ISSN: 1132-7669

 

Noves dades sobre la distribució de l’àrctid Eilema interpositella (Strand, 1920) a la Península Ibèrica (Lepidoptera: Arctiidae)

 

New data on the distribution in the Iberian Peninsula of Eilema interpositella (Strand, 1920) (Lepidoptera: Arctiidae)

Ramon Macià & Josep Ylla

 

Key words: Eilema interpositella, Arctiidae, Lepidoptera, faunistics, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 53-54, làm.1, fig. 1; 15.IV.2003        ISSN: 1132-7669

 

Thumatha senex (Hübner, 1808) Arctiidae, Lithosiinae nou per a la fauna catalana

 

Thumatha senex (Hübner, 1808) new species from the Catalonia fauna (Lepidoptera: Arctiidae)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

 

Key words: Thumatha senex, Arctiidae, Lithosiinae, faunistics, Catalonia.

Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 55-56, làm. 1, fig. 2; 15.IV.2003        ISSN: 1132-7669

 

Apamea alpigena (Boisduval, 1837) Noctuidae nou per a la fauna catalana, i altres citacions dels Ports de Tortosa (Lepidoptera)

 

Apamea alpigena (Boisduval, 1837), new species from the Catalonian fauna, and other records from Ports de Tortosa (Lepidoptera: Noctuidae)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

 

Key words: Apamea alpigena, Noctuidae, faunistics, Catalonia (Ports de Tortosa), Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 89: 57-58; 30.XI.2002  ISSN: 1132-7669

 

Una nova localitat catalana d’Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schäffer, 1848) (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae) i altres citacions de Bellprat (Anoia)

 

New locality of Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schäffer, 1848) in Catalonia (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae) and others records from Bellprat (Anoia)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

 

Key words: Eurrhypis guttulalis, Crambidae, Odontiinae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 59-60, làm. 4, fig 1; 15.IV.2003  ISSN: 1132-7669

 

Eublemma cochylioides (Guenée, 1852), nou noctúid per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae)

 

Eublemma cochylioides (Guenée, 1852), new species to the Catalonian fauna (Lepidoptera: Noctuidae)

Josep Ylla i Ramon Macià

 

Key words: Eublemma cochylioides, Noctuidae, Lepidoptera, faunistics, Iberian Peninsula.

Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna