Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 88_2n semestre del 2001_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Articles  

YLLA, J. & MACIÀ R. Nova aportació al coneixement de la fauna de geomètrids de l’Alt Ripollès (Lepidoptera: Geometridae).

5

Notes breus

 

KING, G.E. & MURRIA, E. Aportación al conocimiento de Hyperlais rivasalis (Vázquez, 1905) en Madrid (Lepidoptera: Pyralidae, Cymbalomiinae).

15

REQUENA, E. Noves dades sobre Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914) a Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae).

17

PALOU, F. Noctúids interessants trobats a Catalunya la temporada 2001 (Lepidoptera: Noctuidae).

19

PÉREZ DE-GREGORIO, J.J, RONDÓS, M. & MUÑOZ J. Powellinia pierreti matritensis (Vázquez, 1905), noctúid nou per a la fauna catalana (Lepidoptera: Noctuidae).

21

Recerques

23

Papallones de Catalunya. STEFANESCU, C. & DANTART, J. Distribució i ecologia d’Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae: Apaturinae) a Catalunya.

25

Notícia de les activitats de la SCL.

57

Secció dels internautes.

62

Notícia de la biblioteca.

65

Revisió de publicacions
74
Notícia necrològica
78

Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 5‑14; 30.VI.2002      ISSN: 1132-7669

 

Nova aportació al coneixement de la fauna de geomètrids de l’Alt Ripollès (Lepidoptera: Geometridae)

Josep YLLA & Ramon MACIÀ

 

Abstract. New contribution to the knowledge of the geometrid fauna of Alt Ripollès, Catalonia (Lepidoptera, geometridae).A list comprising 171 geometridae species, detected after more than fifteen years of prospections in a restricted area located in the Alt Ripollès region, is presented here. This study reports 59 new citations for this region, enlarging to 199 the species number of this family known until now from that area.

 

Resum. Es presenta la llista de les 171 espècies de geomètrids detectades després de més de quinze anys de prospectar unes quantes localitats situades a l’Alt Ripollès. Aquest estudi aporta 59 citacions inèdites per a aquesta subcomarca, amb les quals s’amplien fins a 199 les espècies d’aquesta família conegudes de l’esmentat territori.

 

Key words: Lepidoptera, Geometridae, faunistics, check list, Ripollès, Pyrenees, NE Iberian Peninsula.


Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 15‑16, làm. 1; 30.VI.2002     ISSN: 1132-7669

 

Aportación al conocimiento de Hyperlais rivasalis (Vázquez, 1905) en Madrid (Lepidoptera: Pyralidae, Cymbalomiinae)

 

Additional data on the distribution of Hyperlais rivasalis (Vázquez, 1905) in Madrid(Lepidoptera: Pyralidae, Cymbalomiinae)

Gareth E. KING & Enrique MURRIA

 

Key words: Hyperlais rivasalis, Insecta, Lepidoptera, geographical range, Madrid, Spain.


Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 17‑18, làm.. 2; 31.V.2002     ISSN: 1132-7669

Noves dades sobre Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914) a Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae)

New data on Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914) in Catalonia (Lepidoptera: Noctuidae)
EMILI REQUENA

Key words: Araeopteron ecphaea, Noctuidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 19‑20; 30.VI.2002     ISSN: 1132-7669

 

Noctúids interessants trobats a Catalunya la temporada 2001 (Lepidoptera: Noctuidae)

 

Notable Noctuid records from Catalonia in 2001 (Lepidoptera: Noctuidae)
Frederic PALOU

 

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 21; làm. 2; 30.VI.2002 ISSN: 1132 7669

Powellinia pierreti matritensis (Vázquez, 1905), noctúid nou per a la fauna catalana (Lepidoptera: Noctuidae)

Powellinia pierreti matritensis (Vázquez, 1905) new species from the Catalonia fauna (Lepidoptera: Noctuidae)
JOSEP JOAQUIM PÉREZ DE-GREGORIO, MARTÍ RONDÓS & JOSEP MUÑOZ

Key words: Powellinia pierreti matritensis; new species, faunistics, Noctuidae; Catalonia; Iberian Peninsula.  


Papallones de Catalunya

Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 25 56, làms 3 i 4; 30.VI.2002 ISSN: 1132 7669

Distribució i ecologia d’Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae: Apaturinae) a Catalunya
Constantí STEFANESCU & Jordi DANTART

Abstract. Distribution and ecology of Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae: Apaturinae) in Catalonia. Apatura ilia is a butterfly mostly found in fluvial woodland, where its foodplants include Salicaceae species such as black poplar (Populus nigra), aspen (Populus tremula) and grey willow (Salix cinerea). Adults spend much time perched on the tree canopy and feed manly on tree sap, aphid honeydew and rotten fruit. Males also come to humid ground, probably in search of salts, and, in the afternoon, perform territorial flights from perchs on prominent trees. Phenology varies according to climate: in Mediterranean habitats the species is mainly bivoltine, while in Eurosiberian habitats it is usually univoltine. Overwintering occurs in the third larval instar. Data from collections and unpublished observations show that A. ilia is present from sea level up to 1,650 m in 95 UTM 10x10 km squares in 24 Catalonian counties, as well as in Andorra. Although nowhere abundant, A. ilia cannot be considered as a threatened species in Catalonia. However, populations in the southern part of its Catalan range have experienced an important decline, especially around Barcelona, as a direct consequence of habitat destruction.

Resum. Apatura ilia és una papallona típica del bosc de ribera que en la fase larvària s’alimenta de diferents salicàcies, com el pollancre, el trèmol i el gatell. Els adults són marcadament arborícoles i s’alimenten, principalment, d’exsudats produïts per arbres, de melassa de pugons i de fruita podrida. Els mascles també s’observen amb freqüència libant de la terra humida i durant la tarda exhibeixen comportament territorial des de la branca d’algun arbre prominent. La fenologia varia segons les condicions climatològiques; en l’ambient mediterrani és, bàsicament, bivoltina, mentre que en l’ambient eurosiberià és, normalment, univoltina. La hivernació té lloc en el tercer estadi larval. A Catalunya es troba àmpliament distribuïda per la meitat septentrional. El recull de citacions bibliogràfiques, dades de col·leccions i d’observacions inèdites ha permès constatar la seva presència en 222 localitats, que corresponen a 95 quadrícules UTM de 10x10 km repartides per 24 comarques catalanes i Andorra, i a un rang altitudinal que va des del nivell del mar fins a 1.650 m. Si bé A. ilia no es presenta mai com una espècie abundant, no es considera amenaçada a Catalunya. Tanmateix, en l’extrem meridional de la seva distribució, al voltant del nucli de Barcelona, s’ha constatat una regressió com a conseqüència directa de la destrucció de l’hàbitat.

Key words: Apatura ilia, Nymphalidae, Lepidoptera, ecology, behaviour, distribution, status, Catalonia, Andorra, NE Iberian Peninsula.


Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna