Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 86_2n semestre del 2000_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Articles  

Cervelló, A. Noves dades sobre Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) a Catalunya (Lepidoptera: Sesiidae).

5

Martí Carpintier, J. Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912), noctúid nou per a la fauna catalana i altres citacions interessants (Lepidoptera: Noctuidae).

7

Requena, E. Microlepidòpters de la comarca de l’Anoia (III) i altres citacions interessants. Família Tineidae Latreille, 1810 (Lepidoptera: Tineidae).

11

Ylla, J. & Macià, R. Citacions noves i interessants de geomètrids a la península Ibèrica (Lepidoptera, Geometridae).

23

Pérez De-Gregorio, J.J. & Vallhonrat, F. Lepidòpters nous o interessants per a la fauna de les illes Balears (II).

27

Stefanescu, C. & Ribes, J. Una larva d’Iphiclides podalirius (Lepidoptera: Papilionidae) depredada per Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae).

33

Fernández, D. La menta (Mentha spicata): un recurso trófico utilizado por una gran diversidad de especies de lepidópteros en El Lledoner (Vallirana, Barcelona).

37

Dantart, J. & Miquel, M. Contribució a la fauna de lepidòpters de les muntanyes de Prades: addicions al catàleg d’espècies (I) (Lepidoptera).

43

Pérez De-Gregorio, J.J. & Requena, E. Microlepidòpters nous o interessants per a la fauna Catalano Balear (Lepidoptera) (IV).

55

Recerques

59

Notícia de les activitats de la SCL.

63

Notícia d’altres activitats.

67

Notícia de la biblioteca.

71

Revisió de publicacions
81

Notícies necrològiques

86

Hilari Flores Casas
Joan Vives Duran
Maitland Emmet

 

Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 5-6; làm. 1, fig.1; 31.VII.2001      ISSN: 1132-7669

 

Noves dades sobre Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) a Catalunya (Lepidoptera: Sesiidae)

Arcadi CERVELLÓ Alcolea, 110, 2n 1a; 08014 Barcelona (Spain)

 

Abstract. New data on Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) in Catalonia (Lepidoptera: Sesiidae). New data on the distribution and on the biology of Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) in Catalonia are given.

 

Resum. Es dóna compte de la troballa de nous exemplars de Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) i s’aporten noves dades sobre la seva planta nutrícia a Catalunya.

 

Key words: Chamaesphecia euceraeformis, Sesiidae, biology, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 7-10; làm. 1, fig. 2; 31.VII.2001     ISSN: 1132-7669

 

Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912), noctúid nou per a la fauna catalana i altres citacions interessants (Lepidoptera: Noctuidae)

Josep Martí

Av. Meridiana, 208-210, 5è 2a; 08026 Barcelona

 

Abstract. First locality of Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912) in Catalonia and other interesting records (Lepidoptera: Noctuidae). The Noctuidae Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912) is reported from Catalonia for the first time. Records of some other interesting species of Noctuidae are also given.

 

Resum. Es dóna compte de la troballa a Catalunya del noctúid Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912) i se citen altres espècies de noctúids interessants per a la fauna de Catalunya.

 

Key words: Dichagyris imperator, Noctuidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 11-21; 31.VII.2001     ISSN: 1132-7669

 

Microlepidòpters de la comarca de l’Anoia (III) i altres citacions interessants. Família Tineidae Latreille, 1810 (Lepidoptera)

Emili Requena

Sant Cugat, 21; 08700 Igualada

 

Abstract. Microlepidoptera of the Anoia district (Catalonia, NE Spain) (III) and other interesting records. Family Tineidae Latreille, 1810 (Lepidoptera). In this paper, new records of 15 species belonging to the family Tineidae are presented. The previous studies dealing with this group are summarized, and new data on the general and local distribution of the catalan species are provided. Data on two species Ateliotum petrinellum (Herrich-Schäffer, 1853) and Myrmecozela ataxella (Chrétien, 1905) (= hispanella Zagulajev, 1971) recorded in the Pyrenees are also given.

 

Resum. En aquest treball es resumeixen els estudis previs fets sobre aquesta família i es dóna informació sobre la seva distribució a la comarca de l’Anoia. També se citen dues espècies interessants per a Catalunya: Ateliotum petrinellum (Herrich-Schäffer, 1853) i Myrmecozela ataxella (Chrétien, 1905) (= hispanella Zagulajev, 1971).

 

Key words: Tineidae, Microlepidoptera, faunistics, Anoia, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 23-25; 31.VII.2001     ISSN: 1132-7669

 

Citacions noves i interessants de geomètrids a la península Ibèrica (Lepidoptera: Geometridae)

Josep Ylla1 & Ramon Macià2

1Urbanització Serrabonica; 08503 Gurb de la Plana (Osona)

2Passeig de la Generalitat 18, 5è D; 08500 Vic (Osona)

 

Abstract. New and interesting findings of geometridae in the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Geometridae). Some data about the distribution of eleven geometridae species of the Iberian Peninsula are reported here. One of them, Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869, represents the definitive confirmation of its presence in the Iberian Peninsula.

 

Resum. S’aporten una sèrie de dades que contribueixen a ampliar el coneixement existent sobre la distribució d’onze espècies de geomètrids a la península Ibèrica. Una d’elles, Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869, constitueix la confirmació definitiva de la seva presència a la Península.

 

Key words: Lepidoptera, Geometridae, faunistics, check list, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 27-32, làm. 2; 31.VII.2001   ISSN: 1132-7669

 

Lepidòpters nous o interessants per a la fauna de les illes Balears (II)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio & Francesc Vallhonrat

Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08003 Barcelona

 

Abstract. New or interesting records of Lepidoptera from the Balearic Islands. In this paper are recorded species of Lepidoptera from the Balearic Islands belonging to the families Nymphalidae, Drepanidae, Geometridae, Noctuidae and Arctiidae.

 

Resum. S’esmenten diverses citacions de lepidòpters de les illes Balears que pertanyen a les famílies Nymphalidae, Drepanidae, Geometridae, Noctuidae i Arctiidae.

 

Key words: Nymphalidae, Drepanidae, Geometridae, Noctuidae, Arctiidae, faunistics, Balearic Islands.

Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 33-35; 31.VII.2001  ISSN: 1132-7669

 

Una larva d’Iphiclides podalirius (Lepidoptera: Papilionidae) depredada per Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae)

Constantí Stefanescu1 & Jordi Ribes2

1Butterfly Monitoring Scheme, Can Liro; 08458 Sant Pere de Vilamajor

2València, 123-125, ent. 3a; 08011 Barcelona

 

Abstract. A larva of Iphiclides podalirius (Lepidoptera: Papilionidae) preyed upon by Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae). Hemipteran predators are amongst the most important invertebrate predators of Lepidopteran larvae. In this note, we report, for the first time, a case of predation of a last-instar larva of the scarce swallowtail butterfly Iphiclides podalirius feisthamelii by the bug Picromerus bidens bidens. The larva did not seem to respond to the attack by everting its osmeterium, an observation that coincides with previous experimental work on the interaction between a killer bug and Papilio polyxenes caterpillars. It seems that hemipteran predators are capable of circumventing defensive behaviour of swallowtail larvae, and thus can feed on otherwise chemically unsuitable prey.

 

Resum. Els heteròpters zoòfags es troben entre els principals predadors de larves de lepidòpters. En aquesta nota donem a conèixer, per primer cop, un cas de predació d’una larva d’Iphiclides podalirius feisthamelii en darrer estadi per part d’un adult de l’heteròpter Picromerus bidens bidens. Aparentment, l’atac no va provocar l’eversió de l’osmeteri de l’eruga, una observació que coincideix amb els resultats d’un estudi experimental sobre la interacció d’un altre pentatòmid amb erugues de Papilio polyxenes. Sembla que els heteròpters predadors són capaços d’evitar la resposta defensiva en larves de papiliònid i, d’aquesta manera, aprofitar unes preses que, en cas contrari, es convertirien en químicament inacceptables.

 

Key words: Iphiclides podalirius, Papilionidae, Lepidoptera, Picromerus bidens, Pentatomidae, Heteroptera, predation, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 37-42; 31.VII.2001  ISSN: 1132-7669

 

La menta (Mentha spicata): un recurso trófico utilizado por una gran diversidad de especies de lepidópteros en El Lledoner (Vallirana, Barcelona)

Diego Fernández

Muntanya, 46-50, 3r 2a; 08840 Viladecans

 

Abstract. Mentha spicata (mint) as a food-plant for different Lepidoptera species in El Lledoner (Vallirana, Barcelona). In this paper data are presented on moths feeding on M. spicata as a primary food-plant. The results are presented as a list of species found as larvae on this plant in El Lledoner (Vallirana) (31TDF08, 450 m). Data are also given about larvae collected on other plants present in the area: Mentha x piperita, M. pulegium and Melissa officinalis. Finally, data are presented about different species of Lepidoptera that accept in captivity M. spicata as a food-plant, for the whole biological cycle.

 

Resumen. En este trabajo se presentan observaciones sobre la biología de diferentes especies de lepidópteros en la zona de El Lledoner (Vallirana) (31TDF08, 450 m), que indican la importancia de la menta (Mentha spicata) en la dieta de ciertas especies. Los datos se presentan como un listado de especies que han sido capturadas directamente sobre menta o que fueron alimentadas en cautividad con esta planta (aunque nunca fueron encontradas sobre ella), que la aceptaron perfectamente en su dieta y que finalizaron su ciclo biológico sin problemas. En la lista se ha seguido la sistemática y la nomenclatura de Karsholt & Razowski (1996). Además de Mentha spicata, en este trabajo también se presentan observaciones realizadas sobre otras plantas labiadas presentes en la zona: Mentha x piperita, M. pulegium y Melissa officinalis. De todas ellas, M. spicata es la que tiene más interés e importancia como recurso trófico para los lepidópteros.

 

Key words: Mentha, Lepidoptera, Noctuidae, Geometridae, biology, Vallirana, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 43-54, làm. 3; 31.VII.2001        ISSN: 1132-7669

 

Contribució a la fauna de lepidòpters de les muntanyes de Prades: addicions al catàleg d’espècies (I) (Lepidoptera)

Jordi Dantart1 & Albert Miquel2

1Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

2Rambla Nova, 80, 8è 1a; 43003 Tarragona

 

Abstract. Further additions to the Lepidoptera of the Muntanyes de Prades (I) (Catalonia). This paper deals on 120 species of Lepidoptera not previously recorded from the Muntanyes de Prades (Serralada Prelitoral; Catalonia). Among these, Eupithecia limbata Staudinger, 1879, E. liguriata Millière, 1884 and E. extremata (Fabricius, 1787) are the most interesting findings. The total number of species actually known from this area is 552.

 

Resum. En aquest treball es donen citacions de 120 espècies que encara no havien estat citades de les muntanyes de Prades (Serralada Prelitoral). Entre aquestes espècies mereixen especial atenció tres Eupithecia: E. limbata Staudinger, 1879, E. liguriata Millière, 1884 i E. extremata (Fabricius, 1787). El nombre total d’espècies conegudes de les muntanyes de Prades és de 552.

 

Key words: Lepidoptera, faunistics, muntanyes de Prades, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 55-57; làm. 4; 31.VII.2001  ISSN: 1132-7669

 

Microlepidòpters nous o interessants per a la fauna Catalano Balear (Lepidoptera) (IV)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio1 & Emili Requena2

1Museu de Zoologia de Barcelona, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

2Sant Cugat, 21-23; 08700 Igualada

e-mili@anota.es

 

Resum. Es dóna compte de la troballa a Catalunya de Palpita testalis (Fabricius, 1794) i de Synaphe chellalalis predotalis (Zerny, 1927) a Catalunya i a les illes Balears. També es citen altres espècies interessants de microlepidòpters de la família Crambidae i Pyralidae.

 

Key words: Microlepidoptera, Crambidae, Pyralidae, Catalonia, Balearic Islands, new, faunistic.

Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna