Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 84_Any 2011_ISSN: 1132-7669

 

Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 9-16; 31.XII.1999      ISSN: 1132-7669

 

Noves dades sobre la distribució del gènere Agdistis Hübner, [1825], a Catalunya (Lepidoptera: Pterophoridae)

Emili Requena

Sant Cugat, 21-23; 08700 Igualada

e-mili@filnet.es

 

Abstract. New data on the distribution of the genus Agdistis Hübner, [1825], in Catalonia (Lepidoptera: Pterophoridae). Eight species of Agdistis Hübner, [1825], are at present known in Catalonia. In this paper the previous studies dealing with this genus are summarised, and new data on the biology and the distribution of the catalan Agdistis species are provided. Agdistis paralia (Zeller, 1847) is reported from Catalonia for the first time.

 

Resum. A Catalunya, el gènere Agdistis Hübner, [1825], està representat per vuit espècies. En aquest treball es resumeixen els estudis previs sobre aquest gènere i es dóna nova informació sobre la biologia i la distribució d’aquestes espècies. Agdistis paralia (Zeller, 1847) es cita per primer cop de Catalunya.

 

Key words: Agdistis, Pterophoridae, Microlepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 17-18; 31.XII.1999                                      ISSN: 1132-7669

 

Synanthedon loranthi (Králícek, 1966), nou sèsid per a la fauna Catalana (Lepidoptera: Sesiidae)

Arcadi Cervelló1 & Rolf Bläsius2

1Alcolea, 110, 2n 1a; 08014 Barcelona

2Schwetzinger Str., 6; D-69214 Eppelheim

 

Abstract. Synanthedon loranthi (Králícek, 1966) in Catalonia (Lepidoptera: Sesiidae). The Sesiidae Synanthedon loranthi (Králícek, 1966) is reported for the first time in Catalonia.

 

Resum. Es dóna compte de la troballa a Catalunya del sèsid Synanthedon loranthi (Králícek, 1966).

 

Key words: Synanthedon loranthi, Sessiidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 19-20; 31.XII.1999                                       ISSN: 1132-7669

 

Primera cita para Cataluña de Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyraustinae).

Gareth E. King

Juan de Herrera, 6, bajo izq.; 28013, Madrid

econista@sta.es

 

Abstract. First locality of Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859) in Catalonia (Lepidoptera: Pyralidae, Pyraustinae). The first catalan locality of Herpetogramma licarsisalis is reported from Tarragona on the 7.XI.1998, and a brief summary of the available distribution in Europe is reported.

 

Resumen. Se comenta la primera cita catalana de Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859) en Tarragona el 7.XI.1998, y se presenta un breve resumen de su distribución conocida de Europa.

 

Key words: Herpetogramma licarsisalis, Pyralidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 20-22; 31.XII.1999                ISSN: 1132-7669

 

Nuevos datos sobre la planta nutricia de Epicorsia ustrinalis (Christoph, 1894) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyraustinae) en España.

Gareth E. King

Juan de Herrera, 6, bajo izq.; 28013, Madrid

econista@sta.es

 

Abstract. New data on the host plant of Epicorsia ustrinalis (Christoph, 1894) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyraustinae) in Spain. The capture and subsequent breeding of larvae of E. ustrinalis collected on Salsola vermiculata on the 7.VII.1999 (Alicante) is described. Details on the biology of the larvae and pupae are given.

 

Resumen. Se comunica la recolección y posterior cría de orugas de esta especie capturadas sobre Salsola vermiculata el 7.VII.1999 en Alicante, y se presentan detalles sobre la biología de las orugas y pupas de este lepidóptero.

 

Key words: Epicorsia ustrinalis, planta nutricia, pyralidae, pyraustinae, Salsola vermiculata.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 23-26; 31.XII.1999                                      ISSN: 1132-7669

 

Alguns geomètrids del massís del Montsant (Lepidoptera: Geometridae)

Francesc Vallhonrat

Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

 

Abstract. Some Geometridae from Montsant mountains (Catalonia). A list of 40 species of Geometridae of the locality of Margalef de Montsant (Priorat) is presented. Hospitalia flavolineata (Staudinger, 1883) is reported for the first time in Catalonia.

 

Resum. Es dóna una relació de 40 espècies de geomètrids de la localitat de Margalef de Montsant (Priorat), entre les quals Hospitalia flavolineata (Staudinger, 1883), no citada anteriorment de Catalunya.

 

Key words: Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 27-30; 31.XII.1999                                   ISSN: 1132-7669

 

Els geomètrids dels Ports de Tortosa-Beseit: noves citacions (Lepidoptera: Geometridae)

Francesc Vallhonrat

Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

 

Abstract. Addendum to the Geometridae of Ports de Tortosa-Beseit (Catalonia). A list of 37 species of geometridae of the Ports de Tortosa-Beseit is presented. Eupithecia limbata tomillata Chrétien, 1908, and Xanthorhoe oxybiata (Millière, 1872) are reported for the first time in Catalonia.

 

Resum. Es dóna una relació de 37 espècies de geomètrids dels Ports de Tortosa-Beseit, entre les quals Eupithecia limbata tomillata Chrétien, 1908, i Xanthorhoe oxybiata (Millière, 1872) no han estat citades anteriorment de Catalunya.

 

Key words: Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Ports de Tortosa-Beseit, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 31-34; 31.XII.1999                          ISSN: 1132-7669

 

Noves localitats catalanes d’Hyponephele lupina (O. Costa, [1836]) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

 

Abstract. New localities of Hyponephele lupina (O. Costa, [1836]) in Catalonia (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Hyponephele lupina (O. Costa, [1836]) is reported from three new localities in Catalonia.

 

Resum. Es dóna compte de tres noves localitats catalanes d’Hyponephele lupina (O. Costa, [1836]).

 

Key words: Hyponephele lupina, Satyrinae, Nymphalidae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 39-44; 31.XII.1999       ISSN: 1132-7669

 

Apamea sicula (Turati, 1909) Noctuidae, Ipimorphinae nou per a Catalunya i altres heteròcers interessants de les muntanyes de Prades

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio1, Xavier Jeremias1, Albert Orozco1, Ricard Orozco1 & Francesc Vallhonrat1

1Departament d’Entomologia. Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

 

Abstract. Apamea sicula (Turati, 1909) Noctuidae, Ipimorphinae new to Catalonia and some interesting records for the muntanyes de Prades (Catalonia). A list of 80 species of Lepidoptera from Muntanyes de Prades (Catalonia) is presented. Apamea sicula (Turati, 1909) is reported for the first time in Catalonia.

 

Resum. Es dóna una relació de 80 espècies de lepidòpters procedents de les muntanyes de Prades, entre les quals Apamea sicula (Turati, 1909), no citada anteriorment de Catalunya.

 

Key words: Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 45-60; 31.XII.1999                          ISSN: 1132-7669

 

Aproximació a la fauna de geomètrids de les muntanyes de Prades (Lepidoptera: Geometridae)

Jordi Dantart1, Francesc Vallhonrat1 & Albert Miquel2

1Departament d’Entomologia. Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

2Rambla Nova, 80, 8è, 1a; 43003 Tarragona

 

Abstract. First inventory of the Geometridae of the muntanyes de Prades in Catalonia (Lepidoptera). A survey of the geometridae of the Muntanyes de Prades is presented, in which 147 species are listed from 26 localities. Most of the species are reported from this area for the first time, including Idaea lusohispanica Herbulot, 1991, that is new in Catalonia. This list was created by reviewing the scarce lepidoptera literature and the major collections in Catalonia, particularly the ones in the MZB, as well as through field work carried out by the authors. For each species, capture localities, adult flight dates, and references for the data are provided.

 

Resum. Es dóna una relació de les 147 espècies de geomètrids que han estat trobades fins ara en 26 localitats de les muntanyes de Prades. La major part de les espècies són citades per primer cop d’aquesta zona i Idaea lusohispanica Herbulot, 1991, es cita per primer cop de Catalunya. Aquesta llista ha estat recopilada revisant l’escassa bibliografia i les principals col.leccions a l’abast, especialment les del MZB, i com a resultat del treball de camp dut a terme pels autors. Per a cada espècie es donen les localitats de captura, les dates de vol i les referències bibliogràfiques prèvies.

 

Key words: Geometridae, Lepidoptera, faunistics, muntanyes de Prades, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 61-70; 31.XII.1999                          ISSN: 1132-7669

 

Contribució a la fauna de lepidòpters de les muntanyes de Prades: Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961), espècie nova per a Catalunya i altres citacions interessants (Lepidoptera)

Jordi Dantart1 & Albert Miquel2

1Departament d’Entomologia. Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

2Rambla Nova, 80, 8è 1a; 43003 Tarragona.

 

Abstract. Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961) new in Catalonia and other data on the Lepidoptera of the Muntanyes de Prades (Catalonia). A list of 123 interesting taxa from the Muntanyes de Prades, in the south-west of the Catalan prelitoral mountains is given. Among these, Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961), a taxa which is first reported from Catalonia, is remarkable.

 

Resum. Es presenta una llista de 123 espècies observades a les muntanyes de Prades durant les prospeccions fetes l’any 1999. Resulta especialment destacable la troballa de Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961), tàxon que es cita de Catalunya per primer cop.

 

Key words: Jordanita (Jordanita) vartianae, Zygaenidae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 71-72; 31.XII.1999                          ISSN: 1132-7669

 

Rhopalocera i Zygaenidae recollits a les muntanyes de Prades els dies 11 i 12 de juny de 1999

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio1, Xavier Jeremias1, Albert Orozco1, Ricard Orozco1 & Francesc Vallhonrat1

1Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

 

Abstract. Rhopalocera and Zygaenidae recorded from the muntanyes de Prades in June 1999. A list of 40 species of Rhopalocera and Zygaenidae recorded from the muntanyes de Prades in June 1999 is presented.

 

Resum. Es dóna la relació de ropalòcers i zigènids recollits a les muntanyes de Prades els dies 11 i 12 de juny de 1999.

 

Key words: Rhopalocera, Zygaenidae, Lepidoptera, faunistics, muntanyes de Prades, Catalonia, Iberian Peninsula.

Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna