Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 107_Any 2015_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Proemi

5

Articles  

Dinca, V., Talavera, G. & Vila, R. First record of Euchloe tagis (Hübner,1804) in the province of Tarragona (Catalonia) based on morphology and DNA data (Lepidoptera: Pieridae).

7

Cervelló, A., Martí, J. & Xaus, A. Contribució al coneixement i cens preliminar dels lepidòpters heteròcers de la zona de Vidrà (Osona).

17

Planes, J. Distribució i biologia de la blaveta de l’espantallops, Iolana debilitata (Schultz, 1905), a la Catalunya central (Lepidoptera: Lycaenidae).

49

Ylla, J. & Macià, R. Tercera aportació al coneixement de la distribució dels piràlids a les comarques d’Osona, el Moianès, el Ripollès i la Baixa Cerdanya (Lepidoptera: Pyralidae & Crambidae).

59

Dantart, J. Resultats de les desenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 11–15 de juliol de 2013.

71

Requena, E. & Pérez De-Gregorio, J.J. Contribució al coneixement del gènere Scythris Hübner, [1825], a Catalunya (Lepidoptera: Scythrididae).

99

Ribera, A. & Dantart, J. Aportació al coneixement dels heteròcers de la Cerdanya. Un inventari fotogràfic dels lepidòpters nocturns observats a Mosoll (Lepidoptera: Heterocera).
137
Dantart, J. & Vallhonrat, F. Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (V) 
141

Notes breus
 

Garre, M., Rubio, R. M., Guerrero, J.J. & Ortiz, A.S. Jordanita (Roccia) budensis (Speyer & Speyer, 1858), nova espècie per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Zygaenidae).

111

Fernández, D. Noves dades sobre l’expansió del piràlid exòtic Cydalima perspectalis (Walker, 1859) a Catalunya (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae).

115

Hinojosa, J. C. La sorprenent diversitat de papallones dels Comalats (sud de l’altiplà de la Segarra) (Lepidoptera).

123

Hinojosa, J. C. Descobriment de la blaveta de l’espantallops, Iolana debilitata (Schultz, 1905), a la Segarra i noves citacions per a la Conca de Barberà (Lepidoptera: Lycaenidae).

125

Dantart, J. Titanio ledereri (Staudinger, 1870), un nou microlepidòpter per a la fauna ibèrica (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae).

127

Dinca, V., Viader, S. & Vila, R. Presence of the invasive Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in the province of Barcelona (Lepidoptera: Crambidae).

133

Dantart, J. Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2014.

135

Ubach, A. & Sylvestre, E. Primeres citacions de coure violeta, Lycaena helle (Dennis & Schiffermüller, 1775), a Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)

139

Ubach, A. Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2015 
169
 
Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 7-15; 31.01.2017 ISSN: 1132-7669

First record of Euchloe tagis (Hübner, 1804) in the province of Tarragona (Catalonia) based on Morphology and DNA data (Lepidoptera: Pieridae), Vlad Dinca, Gerard Talavera, & Roger Vila.

Abstract. The pierid Euchloe tagis (Hübner, 1804) is recorded for the first time in the province of Tarragona, Catalonia, Iberian Peninsula. DNA barcoding was shown to allow the unambiguous identification of all Iberian Euchloe species and confirmed the morphology-based identification of the E. tagis specimen from Tarragona. DNA barcodes also revealed that two main mitochondrial lineages of E. tagis occur in Iberia. These lineages have a parapatric distribution and contact zones in the latitudinal centre of the Iberian Peninsula. It is expected that further research will identify new populations of E. tagis in suitable habitats that are present in the province of Tarragona.

Resum. Primer registre de Euchloe tagis (Hübner, 1804) a la província de Tarragona (Catalunya) basat en la morfologia i en dades del DNA (Lepidoptera: Pieridae). Es presenta la primera citació del pièrid Euchloe tagis (Hübner, 1804) per a la província de Tarragona. Es demostra que el codi de barres genètic (DNA barcoding) permet la identificació de totes les espècies ibèriques del gènere Euchloe i mitjançant aquest mètode es confirma la identificació basada en morfologia de l’exemplar d’E. tagis de Tarragona. El codi de barres genètic també revela que a la península Ibèrica existeixen dos llinatges mitocondrials d’E. tagis. Aquests llinatges tenen una distribució parapàtrica amb zones de contacte al centre latitudinal de la península Ibèrica. S’espera que futures recerques portin al descobriment de noves poblacions d’E. tagis a la província de Tarragona, on existeixen hàbitats aparentment adequats per aquesta espècie.

Key words: Euchloe tagis, Pieridae, Lepidoptera, distribution, DNA barcoding, habitat, genetic lineages.

Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 17-48; 31.01.2017 ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement i cens preliminar dels lepidòpters heteròcers de la zona de Vidrà (Osona), Arcadi Cervelló, Josep Martí & Albert Xaus.

Abstract. A contribution to knowledge of and first census of the moths of Vidrà (Osona). The results of a three-year study of the moths of Vidrà (Osona) using ultra-violet light traps and a generator to power mercury-vapour lamps are given. In all, 632 species of moth belonging to 30 families were detected.

Resum. Es presenten els resultats de l’estudi que s’ha fet durant tres anys a Vidrà (Osona), a la recerca d’heteròcers amb el mètode de prospecció amb trampes de llum ultraviolada i un grup electrogen que alimenta làmpares de vapor de mercuri. En total s’han censat 632 espècies de 30 famílies de lepidòpters.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, faunistics, Vidrà, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 49-58; 31.01.2017 ISSN: 1132-7669

Distribució i biologia de la blaveta de l’espantallops, Iolana debilitata (Schultz, 1905), a la Catalunya central (Lepidoptera: Lycaenidae), Josep Planes

Abstract. The distribution and biology of the Iberian Iolas Blue Iolana debilitata (Schultz, 1905) in central Catalonia (Lepidoptera: Lycaenidae). The results of a study of the Iberian Iolas Blue butterfly Iolana debilitata (Schultz, 1905) and its food-plant, bladder senna (Colutea sp.), in central Catalonia (above all in the counties of Bages and El Berguedà) carried out since 2010 are given. The study consistedof fieldwork aimed at locating specimens of the food-plant, which were then examined for any of the life-stages of the butterfly. New records were made for nine UTM 10×10 km squares in Bages and the south of El Berguedà, with new colonies being detected in Serra de Castelltallat, Castelladral, Pinós (Berguedà) and in an almost urban setting in Puig-reig. As well, a moderate presence of the parasitoid, the Ichneumonidae wasp Anisobas cephalotes Kriechbaumer, 1882, was noted. Finally, a second partial generation was registered in captive examples of the butterfly.

Resum. Es presenten els resultats d’un seguiment de Iolana debilitata (Schultz, 1905) i de la seva planta nutrícia, l’espantallops (Colutea sp.), a les comarques centrals de Catalunya (sobretot, el Bages i el Berguedà) fet des de l’any 2010. L’estudi ha consistit a anar localitzant peus de la planta nutrícia per després poder confirmar la presència d’algun dels estadis del lepidòpter. Com a resultat, s’ha ampliat en nou els quadrats UTM de 10×10 km coneguts entre el Bages i el sud del Berguedà, amb colònies localitzades a les serres de Castelltallat, Castelladral i Pinós (Berguedà), i pràcticament a dins de nuclis urbans (Puig-reig). Al mateix temps, s’ha confirmat una moderada presència del seu parasitoide, l’icneumònid Anisobas cephalotes Kriechbaumer, 1882. Finalment, s’ha registrat una segona generació parcial en captivitat.

Key words: Iberian Iolas Blue, Iolana debilitata, Lycaenidae, Lepidoptera, Anisobas cephalotes, Ichneumonidae, Hymenoptera, distribution, biology, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 59-70; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Tercera aportació al coneixement de la distribució dels piràlids a les comarques d’Osona, el Moianès, el Ripollès i la Baixa Cerdanya (Lepidoptera: Pyralidae & Crambidae), Josep Ylla & Ramon Macià.

Abstract. Third contribution to the knowledge of Pyralidae distribution in the counties of Osona, Moianès, Ripollès and Baixa Cerdanya (Lepidoptera: Pyralidae & Crambidae). A list of 56 species of Pyralidae and Crambidae reported from the counties of Osona, Moianès, Ripollès and Baixa Cerdanya, mainly from 2000–2016, is given. These records complement two previous studies by the authors published in 1997 and 2000. Records include Phycitodes gallicella Leraut, 2002, a new species for the Iberian Peninsula. The total number of Pyralidae and Crambidae known from the study area now stands at 193.

Resum. Es presenten un total de 56 espècies de Pyralidae i Crambidae detectades a Osona, el Moianès, el Ripollès i la Baixa Cerdanya principalment durant el període 2000-2016. Les citacions complementen dos treballs anteriors dels mateixos autors publicats el 1997 i el 2000. Es presenta Phycitodes gallicella Leraut, 2002, com una nova espècie per a la península Ibèrica. La xifra de Pyralidae i Crambidae coneguts a la zona estudiada puja a 193. Key words: Pyralidae, Crambidae, Phycitodes gallicella, new records, Osona, Moianès, Ripollès, Baixa Cerdanya, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 71-98; 31.01.2017 ISSN: 1132-7669

Resultats de les desenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 11–15 de juliol de 2013), Jordi Dantart.

Abstract. Results of the tenth Catalan Moth Nights: 11–15 July 2013. The results of the tenth Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion, the CMN was held on the nights of 11–15 July 2013 and 64 people took part. In all, 70 localities in Andorra and in 20 counties in Catalonia, with an altitudinal range of about 2,370 m, were sampled. In total, 5,840 moths were recorded, belonging to 593 species of 40 Lepidoptera families. Of these species, the Pyralidae Phycitodes gallicella Lrt was recorded for the first time in the Iberian Peninsula, while the Tineidae Tinea semifulvella Hw., the Gracillariidae Aspilapteryx limosella (Dup.) and Parornix torquillella (Z.), the Autostichidae Apatema baixerasi Viv., and the Pyralidae Eccopisa effractella Z. and Phycitodes bentinckella (P.) were recorded for the first time in Catalonia.

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant les desenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. Es van celebrar de l’11 al 15 de juliol de 2013 i hi van coŀlaborar uns 64 participants. El mostreig es va fer en 70 localitats, que se situen en 20 comarques de Catalunya i a Andorra, i que abasten un rang altitudinal d’uns 2.370 m. Els censos fets corresponen a una mostra d’uns 5.840 exemplars observats, de 593 espècies i que pertanyen a 40 famílies de lepidòpters. Entre aquestes espècies, el piràlid Phycitodes gallicella Lrt seria una novetat per a la fauna ibèrica. Per la seva banda, el tineid Tinea semifulvella Hw.; els graciŀlàrids Aspilapteryx limosella (Dup.) i Parornix torquillella (Z.); l’autostíquid Apatema baixerasi Viv., i els ficítids Eccopisa effractella Z. i Phycitodes bentinckella (P.) se citen per primer cop a Catalunya.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 99-106; 31.01.2017 ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement del gènere Scythris Hübner, [1825], a Catalunya (Lepidoptera: Scythrididae), Emili Requena & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio.

Abstract. A contribution to knowledge of the genus Scythris Hübner, [1825] in Catalonia (Lepidoptera: Scythrididae). The results of a study of the Catalan species of the genus Scythris Hübner, [1825] are given. In all, 24 species are discussed, of which nine are new for Catalonia and one, Scythris larzacensis Delmas, 2010, is new for the Iberian Peninsula. The male genitalia of this species is illustrated.

Resum. Es presenta un estudi de les espècies catalanes del gènere Scythris Hübner, [1825], amb un total de vint-i-quatre espècies, nou de les quals són noves per a la fauna catalana, i una, Scythris larzacensis Delmas, 2010, és nova per a la península Ibèrica. Es representa la genitàlia masculina d’aquesta espècie.

Key words: Scythris, Scythrididae, Lepidoptera, Microlepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 107-118; 31.01.2017 ISSN: 1132-7669

 

Aportació al coneixement dels heteròcers de la Cerdanya. Un inventari fotogràfic dels lepidòpters nocturns observats a Mosoll (Lepidoptera: Heterocera), Anna Ribera & Jordi Dantart.

 

Abstract. A contribution to knowledge of the Heterocera of La Cerdanya. A photographic inventory of the moths observed at Mosoll (Lepidoptera: Heterocera). Data corresponding to 87 nocturnal photographic prospection sessions carried out in 2013–2014 on a farm in Mosoll (La Cerdanya) are given. In total, 240 moth species were identified, belonging to 18 different families.

 

Resum. Es presenten les dades obtingudes de 87 prospeccions fotogràfiques nocturnes fetes durant els anys 2013 i 2014 en una masia de Mosoll, a la Cerdanya. En total s’han arribat a determinar 240 espècies de lepidòpters nocturns, de 18 famílies diferents.

 

Key words: Heterocera, Lepidoptera, faunistics, Mosoll, La Cerdanya, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 119-135; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (V), Jordi Dantart & Francesc Vallhonrat.

Mostreig fet per: Arcadi Cervelló, Jordi Dantart, Eduard Guzmán, Josep Martí, Elisenda Olivella, Pere Passola, Joan Pibernat, Josep Planes, Francesc Vallhonrat i Albert Xaus

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera of the Cadí-Moixeró Natural Park (Lepidoptera) (V). The results of the SCL excursion to El Cadí-Moixeró Natural Park (PNCM) on 19–21 June 2015 are given. Fifteen sites were sampled in the northeastern sector of the Park. The chosen sites were in the counties of El Berguedà and La Cerdanya, and covered an altitudinal range of 850 m (1,180–2,031 m). A total of 258 species belonging to 22 families of Lepidoptera were recorded. In the five sampling periods carried out by the SCL in this Park since 2000, 811 species belonging to 46 Lepidoptera families have been recorded.

Resum. En aquest informe es presenten els resultats obtinguts amb motiu de la sortida coŀlectiva de la SCL al Parc Natural del Cadí-Moixeró (PNCM), realitzada els dies 19 a 21 de juny de 2015. En aquesta ocasió es van mostrejar quinze localitats del sector nord-oriental del parc natural. Les localitats visitades pertanyen a les comarques del Berguedà i la Cerdanya, i comprenen un rang altitudinal d’uns 850 m, entre els 1.180 i els 2.031 m. El cens realitzat va ser de 258 espècies que representen 22 famílies de lepidòpters. En les cinc prospeccions que hores d’ara ha realitzat la SCL des de l’any 2000 ja s’ha obtingut un cens provisional de 811 espècies de 46 famílies de lepidòpters.

Key words: Lepidoptera, faunístics, Cadí-Moixeró Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.


Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 137-139; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669


Jordanita (Roccia) budensis (Speyer & Speyer, 1858), nova espècie per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Zygaenidae)

Jordanita (Roccia) budensis (Speyer & Speyer, 1858), a new species for Catalonia (Lepidoptera: Zygaenidae)

Manuel Garre, Rosa María Rubio, Juan José Guerrero & Antonio S. Ortiz.

Key words: Jordanita budensis, Zygaenidae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 141-143; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669

Noves dades sobre l’expansió del piràlid exòtic Cydalima perspectalis (Walker, 1859) a Catalunya (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae)

New data regarding the expansion of the exotic Pyralidae Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in Catalonia (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae)

Diego Fernández

Key words: Lepidoptera, Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae, Cydalima perspectalis, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 145-150; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669

La sorprenent diversitat de papallones dels Comalats (sud de l’altiplà de la Segarra) (Lepidoptera)

Unexpected butterfly diversity in Comalats (southern Segarra plateau) (Lepidoptera)

Joan Carles Hinojosa.

Key words: Lepidoptera, faunistics, Segarra, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 151-153; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669

Descobriment de la blaveta de l’espantallops, Iolana debilitata (Schultz, 1905), a la Segarra i noves citacions per a la Conca de Barberà (Lepidoptera: Lycaenidae)

Discovery of the Iberian Iolas Blue, Iolana debilitata (Schultz, 1905), in the county of Segarra and new records for La Conca de Barberà (Lepidoptera: Lycaenidae)

Joan Carles Hinojosa.

Key words: Lepidoptera, Lycaenidae, Iberian Iolas Blue, Iolana debilitata, new records, foodplant, Conca de Barberà, Segarra, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 155-159; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669

Titanio ledereri (Staudinger, 1870), un nou microlepidòpter per a la fauna ibèrica (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae)

Titanio ledereri (Staudinger, 1870), a new micromoth for the Iberian fauna (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae)

Jordi Dantart

Key words: Titanio ledereri, Odontiinae, Crambidae, Pyraloidea, Lepidoptera, new records, Cerdanya, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 161-164; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669

Presence of the invasive Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in the province of Barcelona (Lepidoptera: Crambidae)

Presència de l’espècie invasora Cydalima perspectalis (Walker, 1859) en la província de Barcelona (Lepidoptera: Crambidae)

Vlad Dincă, Santi Viader & Roger Vila

Key words: Lepidoptera, Crambidae, Cydalima perspectalis, new record, Barcelona province, NE Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 165-168; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669

Primeres citacions de coure violeta, Lycaena helle (Dennis & Schiffermüller, 1775), a Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)

First records of Violet Copper Lycaena helle (Dennis & Schiffermüller, 1775) from Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)

Andreu Ubach & Eric Sylvestre

Key words: Violet copper, Lycaena helle, Lycaenidae, Andorra, Iberian península.

Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 169-170; 31.I.2017 ISSN: 1132-7669

Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2015

The SCL’s contribution to the BioBlitz BCN-2015

Andreu Ubach

Key words: Lepidoptera, check list, BioBlitz, Barcelona, Catalonia
Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna