Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 105_Any 2014_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Articles  

Macià, R. & Ylla, J. Els lepidòpters presents en un entorn urbà.

7

Requena, E. & Pérez De-Gregorio J.J. Contribució al coneixement del gènere Depressaria Haworth, 1812, a Catalunya i Espanya (Lepidopte­ra: Depressariidae).

13

Dantart, J. Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (III).

31

Dantart, J. Resultats de les vuitenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 25 a 29 d’agost de 2011.

45

Bassols i Isamat, E. & Oliveras Giralt, J. Cydalima perspectalis (Walker, 1859), una nova espècie invasora a Catalunya (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae).
71
Notes breus  
Garre, M., Guerrero, J.J., Rubio, R.M. & Ortiz, A.S. Confirmació de la presència a Catalunya d’Heliothea discoidaria Boisduval, 1840 (Lepi­doptera: Geometridae).
79
Guerrero, J.J., Garre, M., Rubio, R.M. & Ortiz, A.S. Noves dades sobre la distribució de Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) a la península Ibèrica.
81

Vallhonrat, F. Poŀlinització d’una orquídia pel geomètrid Aplocera pla­giata (L.) (Lepidoptera: Geometridae).

85

Vallhonrat, F., Pérez De-Gregorio, J.J. & Requena, E. Alguns lepidòpters de Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell) amb novetats per a la fauna de Cata­lunya (Lepidoptera).

87

Lockwood, M. Nova citació i hàbitat de la moreneta torrentera, Eumedo­nia eumedon (Esper, 1780), a Catalunya.

91

Gil-Velasco, M. & Franch, M. Primera citació fidedigna de Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) a Catalunya (Lepidoptera: Lycaenidae).

95

Dantart, J. Semioscopis avellanella (Hübner, 1793), nou microlepidòpter per a la fauna ibèrica (Lepidoptera: Elachistidae, Depressariinae).

99

Planes, J. El pèsol bord (Lathyrus latifolius) com a planta nutrícia de la blaveta dels pèsols, Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) (Lepidoptera: Lycaenidae).

103

Dantart, J. & Jubany, J. Participació de la SCL en la BioBlitz BCN-2013.

107

 

 

Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 7-12; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Els lepidòpters presents en un entorn urbà, de Ramon Macià & Josep Ylla.

 

Abstract. Lepidoptera present in an urban environment. The results obtained from three years (2011–2013) of sampling Lepidoptera in an urban environment in the city of Vic (Osona) are reported.

 

Resum. Es presenten les dades obtingudes després de tres anys (2011-2013) de prospeccions lepidopte­rològiques en un entorn urbà situat a la ciutat de Vic (Osona).

Key words: urban Lepidoptera, Heterocera, Ropalocera, faunistics, Vic, Osona, Catalonia.


Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 13-30; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Contribució al coneixement del gènere Depressaria Haworth, 1812, a Catalunya i Espanya (Lepidoptera: Depressariidae), d’Emili Requena & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio.

 

Abstract. Contribution to the knowledge of the genus Depressaria Haworth, 1812, in Catalonia and Spain (Lepidoptera: Depressariidae). The 31 Spanish species of the genus Depressaria Haworth, 1812, are described, of which 14 are present in Catalonia. Two species, Depressaria sordidatella Tengström, 1848, and Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849, are new to Catalonia, while Depressaria krasnowodskella Hannemann, 1953, is new to Spain. Drawings of the male genitalia of the studied species are shown.

 

Resum. Es fa un estudi de les espècies espanyoles del gènere Depressaria Haworth, 1812, amb un total de trenta-una espècies, catorze de les quals són conegudes de Catalunya. Dels tàxons esmentats, dos, Depressaria sordidatella Tengström, 1848, i Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849, són novetat per a la fauna catalana, i un, Depressaria krasnowodskella Hannemann, 1953, és nou per a Espanya. Es representen les estructures genitàliques masculines de les espècies estudiades.

 

Key words: Depressaria, Depressariidae, Lepidoptera, male genitalia, faunistics, Catalonia, Spain.

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 31-44; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (III), de Jordi Dantart, Societat Catalana de Lepidopterologia.

 

Mostreig fet per: Arcadi Cervelló, Jordi Dantart, Eduard Guzmán, Jordi Jubany, Elisenda Olivella, Pere Passola, Josep Planes, Joan Pibernat i Albert Xaus.

 

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera of the Cadí-Moixeró Natural Park (Lepidoptera) (III). The results of the SCL excursion to the Cadí-Moixeró Natural Park (PNCM) on 14–16 September 2013 are given. Fifteen sites were sampled in the north-western sector of the Park, which has to date been less well prospected than other areas. The chosen sites were in the counties of L’Alt Urgell and La Cerdanya and cover an altitudinal range of 530m (1,080-1,608 m). A total of 210 species belonging to 24 families of Lepidoptera were recorded. During the three sampling periods carried out by the SCL in the Park since 2000, 685 species belonging to 43 Lepidotera families have been recorded.

 

Resum. En aquest informe s’exposen els resultats obtinguts durant la sortida coŀlectiva de la SCL al Parc Natural del Cadí-Moixeró (PNCM) que es va fer del 14 al 16 de setembre de 2012. En aquesta oca­sió es van mostrejar quinze localitats del sector nord-occidental del parc natural, que és el que a hores d’ara ha estat menys explorat. Aquestes localitats corresponen a les comarques de l’Alt Urgell i la Cer­danya, i abasten un rang altitudinal d’uns 530 m, entre els 1.080 i els 1.608 m. El cens fet va ser de 210 espècies que representen 24 famílies de lepidòpters. En les tres prospeccions dutes a terme per la SCL des de l’any 2000 ja s’ha obtingut un cens provisional de 685 espècies de 43 famílies de lepidòpters.

 

Key words: Lepidoptera, faunistics, Parc Natural Cadí-Moixeró, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 45-69; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Resultats de les vuitenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 25 a 29 d’agost de 2011, de Jordi Dantart.

 

Abstract. Results of the eighth Catalan Moth Night: 25–29 August 2011. This report is a summary of the results of the eighth Catalan Moth Night (CMN), organized by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra on the nights of 25–29 August 2011. In this edition of the CMN, a total of 82 people took part and returned data from 75 localities in Andorra and 20 counties in Catalonia from an altitudinal range of about 2.000 m. In total 4,929 observations corresponding to moths of 570 species belonging to 32 families were made and are presented here. It is worth highlighting the first records for Catalonia of the Gelechiidae Teleiodes huemeri Nel., Scrobipalpa hyoscyamella (Stt.) and Caryocolum alsinella (Z.) and the Piralidae Sciota coenulentella (Z.), Epischnia asteris Stgr Acrobasis bithynella Z., Glyptoteles leucacrinella Z., Gymnancyla canella (D.& S.), Nyctegretis ruminella Lah. and Cadra figulilella (Gregs.).

 

Resum. Aquest informe recull els resultats de les vuitenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), organitzades per la Societat Catalana de Lepidopterologia a Catalunya i a Andorra, i celebrades les nits del 25 al 29 d’agost de 2011. En aquesta edició, hi van participar 82 persones, que van censar heteròcers en 75 localitats d’Andorra i de 20 comarques de Catalunya, en un rang altitudinal que abasta uns 2.000 m. En total es van recollir observacions d’unes 4.929 papallones, que, un cop determinades, han donat com a resultat una llista de 570 espècies que pertanyen a 32 famílies de lepidòpters. Entre aquestes espècies cal destacar les següents novetats per a la fauna de Catalunya: els gelèquids Teleiodes huemeri Nel., Scrobipalpa hyoscyamella (Stt.) i Caryocolum alsinella (Z.), i els piràlids Sciota coenu­lentella (Z.), Epischnia asteris Stgr, Acrobasis bithynella Z., Glyptoteles leucacrinella Z., Gymnancyla canella (D.& S.), Nyctegretis ruminella Lah. i Cadra figulilella (Gregs.).

 

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 71-78; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Cydalima perspectalis (Walker, 1859), una nova espècie invasora a Catalunya (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae), d’Emili Bassols i Isamat & Jaume Oliveras Giralt.

 

Abstract. Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new invasive species for Catalonia (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae). The presence of the Crambidae Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in Catalonia is reported. It was first observed in Besalú (Garrotxa) in July 2014. The first European record of this new invasive species was from Germany in 2007 and since then has spread throughout the centre and south of the continent. Its larvae feed on the leaves of European box (Buxus sempervirens), a common shrub in Catalan forests and often planted in gardens. Its adaptation to these latitudes would seem to indicate that stands of the box trees in Catalonia may suffer damage in the future.

 

Resumen. Cydalima perspectalis (Walker, 1859), una nueva especie invasora en Cataluña (Lepi­doptera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae). Se da a conocer la presencia del crámbido Cydalima perspectalis (Walker, 1859) en Cataluña. La primera localidad donde ha sido observada es Besalú (Gar­rotxa), en julio de 2014. Esta nueva especie invasora llegó a Europa, concretamente a Alemania, en el año 2007. A partir de entonces se ha ido extendiendo por el centro y sur del continente. La larva de este lepidóptero se alimenta de hojas de boj (Buxus sempervirens), un arbusto muy común en los bosques de Cataluña y muy utilizado en jardinería. La buena adaptación demostrada a estas nuevas latitudes hace prever daños notables sobre las masas de boj de nuestro país.

 

Resum. Es dóna a conèixer la presència del cràmbid Cydalima perspectalis (Walker, 1859) a Catalunya. La primera localitat on s’ha observat ha estat Besalú (Garrotxa), el juliol del 2014. Aquesta nova espècie exòtica invasora va arribar a Europa, concretament a Alemanya, l’any 2007. Des d’aleshores s’ha estès pel centre i sud del continent. La larva d’aquest lepidòpter s’alimenta de fulles de boix (Buxus sempervi­rens), un arbust molt comú als boscos catalans i molt utilitzat en jardineria. La bona adaptació demostra­da a aquestes noves latituds fa preveure danys notables sobre les boixedes del nostre país.

 

Key words: Cydalima perspectalis, Crambidae, Buxus, European box, pest, alien species, Garrotxa, Catalonia, Iberian Peninsula.


Notes breus

 

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 79-80; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Confirmació de la presència a Catalunya d’Heliothea discoidaria Boisduval, 1840 (Lepidoptera: Geometridae)*

 

Confirmation of the presence in Catalonia of Heliothea discoidaria Boisduval, 1840 (Lepidoptera: Geometridae)*

 

Manuel Garre, Juan José Guerrero, Rosa María Rubio& Antonio S. Ortiz

 

Key words: Heliothea discoidaria, Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 81-83; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Noves dades sobre la distribució de Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) a la península Ibèrica

 

New data on the distribution of Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) in the Iberian Peninsula

 

Juan José Guerrero, Manuel Garre, Rosa María Rubio & Antonio S. Ortiz.

Key words: Ptilophora plumigera, Notodontidae, Lepidoptera, Cuenca, Spain, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 85-86; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Pol·inització d’una orquídia pel geomètrid Aplocera plagiata (L.) (Lepidoptera: Geometridae)

 

Orchid pollination by the geometrid Aplocera plagiata (L.) (Lepidoptera: Geometridae)

 

Francesc Vallhonrat, Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Laboratori de Zoologia). Passeig Picasso, s/n; 08003 Barcelona

 

Key words: Aplocera plagiata, Geometridae, Pollination, Orchid.

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 87-90; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Alguns lepidòpters de Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell) amb novetats per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera)

 

Some Lepidoptera from Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell), including new species for Catalonia (Lepidoptera)

 

Francesc Vallhonrat, Josep Joaquim Pérez De-Gregorio & Emili Requena.

 

Key words: Lepidoptera, faunistics, Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell), Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 91-93; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Nova citació i hàbitat de la moreneta torrentera, Eumedonia eumedon (Esper, 1780), a Catalunya

 

New record and habitat in Catalonia for the Geranium Argus, Eumedonia eumedon (Esper, 1780)

 

Michael Lockwood

 

Key words: Eumedonia eumedon, Geranium Argus, habitat, Solsonès, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 95-97; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Primera citació fidedigna de Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) a Catalunya (Lepidoptera: Lycaenidae)

 

First reliable record of Black Hairstreak Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) in Catalonia (Lepidoptera: Lycaenidae)

 

Marcel Gil-Velasco & Martí Franch

 

Key words: Satyrium pruni, Lycaenidae, Lepidoptera, faunistics, Vall d’Aran, Catalonia.

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 99-102; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Semioscopis avellanella (Hübner, 1793), nou microlepidòpter per a la fauna ibèrica (Lepidoptera: Elachistidae, Depressariinae)

 

Early Flat-body, Semioscopis avellanella (Hübner, 1793), new mi­crolepidoptera for the Iberian fauna (Lepidoptera: Elachistidae, Depressariinae)

 

Jordi Dantart

 

Key words: Semioscopis avellanella, Depressariinae, Elachistidae, faunistics, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 103-105; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

El pèsol bord (Lathyrus latifolius) com a planta nutrícia de la blaveta dels pèsols, Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) (Lepidoptera: Lycaenidae)

 

Broad-leaved everlasting pea (Lathyrus latifolius) as hostplant for the Long-tailed Blue, Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) (Lepidoptera: Lycaenidae)

 

Josep Planes

 

Key words: Lampides boeticus, Lycaenidae, Lepidoptera, Lathyrus latifolius, hostplant, Bages, Catalo­nia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 107-110; 15.XII.2014 ISSN: 1132-7669

 

Participació de la SCL en la BioBlitz BCN-2013

 

The SCL’s contribution to BioBlitz BCN-2013

 

Jordi Dantart & Jordi Jubany

 

Key words: Lepidoptera, checklist, BioBlitz, Barcelona, Catalonia.

Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça:
Torna