Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 104_Any 2013_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Articles  

Proemi.

5

Arrizabalaga, A., Vallhonrat, F., Stefanescu, C., Dantart, J., Vila, R., Jubany, J., Sesma, J.M., Viader, S. & Dinca, V. Noms comuns de les papallones diürnes (ropalòcers) catalanes.

7

Stefanescu, C., Planes, J. & Páramo, F. Les grans migracions de la papallona migradora dels cards, Vanessa cardui, als Països Catalans a finals del segle XIX.

15

Dantart, J. & Vallhonrat, F. Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (II).

25

Guzmán, E. Seguiment dels noctuids a la zona de Tortellà (Alta Garrotxa), amb citacions d'espècies noves per a la Garrotxa (Lepidoptera: Noctuidae).
45
Guzmán, E. Contribució al coneixement de la distribució dels macroheteròcers de la Garrotxa amb dades del quadrat UTM 31TDG67.
49
Dantart, J. & Jubany, J. Resultats de les setenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 9 a 13 de setembre de 2010.
55

 

 

Notes breus

 

Guzmán, E. Noctuids interessants de la Vall d'Aran i altres comarques catalanes observats l'estiu del 2012 (Lepidoptera: Noctuidae).

87

Garre, M., Guerrero, J.J., Rubio, R.M. & Ortiz, A.S. Noves dades sobre els lepidòpters del Parc Natural de l'Alt Pirineu (2013) (Lepidoptera: Macroheterocera).

92

Planes, J. Addicions i rectificacions al treball «Els lepidòpters diürns de la serra de Castelltallat.

97

Bellavista, J. & Cervelló, A. Pechipogo simplicicornis (Zerny, 1935)
a Catalunya (Lepidoptera: Erebidae, Herminiinae).

99

Stefanescu, C., Asín, O. & Moreno, M. Observació hivernal d'un adult de reina de zebrada, Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832), al Garraf (Lepidoptera: Papilionidae).

104

Dantart, J. & Jubany, J. Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2012.

108

 

 

 

 

Articles

Proemi
A la Societat Catalana de Lepidopterologia i al Museu de Ciències Naturals de Granollers, per la seva contribució als noms comuns de les papallones. 

Noms de papallones I

 

Murri de la pimpinella, damer de la valeriana,
perlada de la filipèndula, bruna de secà,
vellutada del salze, lleonada de matollar,
verdeta de l'ull blanc, muntanyesa tardana.

 

Grogueta del desert, blanqueta de mitja lluna,
escac ferruginós, marbrada de ponent,
blaveta de la trepadella, nimfa dorment,
safranera de l'alfals, marbrada comuna.

 

Turquesa de primavera, coure tornassolat,
aurora de guaret, damer puntejat,
blaveta de la vulnerària, moreneta grisa,

 

pòntia dels cims, marroneta de l'om
–que profundament frueixo cada nom!–,
morada, arlequí, cobalt, atalanta, elisa.

 

Noms de papallones II

Nimfa de bosc, damer de la centàurea,
brocat de l'escabiosa, blaveta de l'astràgal,
capgròs del malrubí, faune de ziga-zaga...

Aquests noms que inviten a dansar per l'aire,
al plaer del vol, al repòs de la pausa,
que juguen i enlluernen, que brillen i proclamen color,
bellesa, vida, lluminositat i gràcia!

Aquests noms que evoquen ingravidesa, calma,
vols de flor en flor, regals a la mirada,
luxes de lepidòpter, orfebreria alada,
que seductors són!: diuen un món, i canten.

Margenera comuna, papallona zebrada,
daurat de punta negra, blaveta de ratlla blanca,
coure tornassolat, turquesa mediterrània...

Noms de papallones al cel de la paraula.  

David Jou i Mirabent
Barcelona, 28 de novembre de 2013

Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 7-14; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Noms comuns de les papallones diürnes (ropalòcers) catalanes, d’Antoni Arrizabalaga, Francesc Vallhonrat, Constantí Stefanescu, Jordi Dantart, Roger Vila, Jordi Jubany, José Manuel Sesma, Santi Viader i Vlad Dinca.

 

Abstract. List of common names of Catalan butterflies. After consultation and correction, a list of common Catalan names of the 214 butterflies found in Catalan-speaking regions is given.

 

Resum. Es dóna la llista de noms comuns de les 214 papallones diürnes (ropalòcers) dels territoris de parla catalana, aprovada després d’un procés de consulta i correcció.

 

Key words: Butterflies, Rhopalocera, Lepidoptera, common names, Catalan.

 


Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 15-24; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Les grans migracions de la papallona migradora dels cards, Vanessa cardui, als Països Catalans a finals del segle XIX, de Constantí Stefanescu, Josep Planes & Ferran Páramo

 

Abstract. The great migrations of the Painted Lady, Vanessa cardui, in the Catalan countries at the end of the nineteenth century. The year 1879 was an exceptional year for the migration of Painted Ladies, Vanessa cardui, throughout Europe. This article looks back at a series of news items that appeared in the Catalan press in 1879 and in other years that describe this phenomenon in different parts of Catalan-speaking areas. These observations are then discussed in terms of the documented migrations of this butterfly in Europe and, more generally, of this species’ migratory patterns in the Western Palaearctic today.

 

Resum. L’any 1879, les migracions de la papallona migradora dels cards, Vanessa cardui, van ser excepcionals arreu d’Europa. En aquest article es fa un recull d’una sèrie de notícies publicades en diaris locals de l’època que descriuen el fenomen a diferents indrets dels Països Catalans, tant el 1879 com en altres anys propers. Aquestes observacions es posen en el context de les migracions documentades per al conjunt d’Europa i, de manera més general, del model migratori de l’espècie al Paleàrtic Occidental, tal com es coneix avui dia.

 

Key words: Vanessa cardui, Nymphalidae, Lepidoptera, Migration, 1879, Western Palaearctic.


Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 25-44; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (II), de Jordi Dantart & Francesc Vallhonrat, Societat Catalana de Lepidopterologia.

 

Mostreig fet per: Arcadi Cervelló, Jordi Dantart, Eduard Guzmán, Jordi Jubany, Josep Martí, Albert Miquel, Elisenda Olivella, Pere Passola, Joan Pibernat, Martí Rondós, Francesc Vallhonrat, Albert Xaus i Geza Zsolt. 

 

Abstract. Contribution to the knowledge of the lepidoptera of Cadí-Moixeró Natural Park (Lepidoptera). Results of the 2011 annual fieldtrip of the Catalan Lepidopterològical Society (SCL) are presented. This excursion took place on July 1-3 in the Cadí Moixeró Natural Park (PNCM) in the pre-Pyrenees. Twenty localities in the municipalities of Gósol and Josa i Tuixén were visited, mostly at night and with light traps. These localities cover an altitudinal range of 700 m (1,100-1,819 m). In total 442 species were recorded belonging to 36 lepidoptera families. These species and those recorded during a previous excursion in 2000 to the Serra de Gisclareny, provide a list of 602 species. Comparing these data with data from the BIOCAT database gives a total of 123 new species for the natural park.

 

Resum. Es presenten els resultats de la sortida col·lectiva de la SCL al Parc Natural del Cadí-Moixeró (PNCM), feta de l’1 al 3 de juliol de 2011. Durant l’excursió es van mostrejar vint localitats, situades als municipis de Gósol i Josa i Tuixén, que abasten un rang altitudinal d’uns 700 m, entre els 1.100 i els 1.819. En total es van censar 442 espècies, que representen 36 famílies. Aquestes espècies, juntament amb les que es van censar en la sortida col·lectiva de l’any 2000 a la serra de Gisclareny, sumen un cens de 602 espècies. Creuant aquestes dades amb les del Biocat, s’arriba a la conclusió que almenys 123 se citen per primer cop del PNCM.

 

Key words: Lepidoptera, faunistics, Parc Natural Cadí-Moixeró, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 45-48; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Seguiment dels noctuids a la zona de Tortellà (Alta Garrotxa), amb citacions d’espècies noves per a la Garrotxa (Lepidoptera: Noctuidae), d’Eduard Guzmán.

 

Abstract. Results of the monitoring of Noctuidae around Tortellà (Alta Garrotxa) and new records for the area (Lepidoptera: Noctuidae). The results of hte monitoring of the Noctuidae of the area around Tortellà (Alta Garrotxa) are presented and include 12 new species for the county of La Garrotxa, as well as a number of other species that had not been recorded in the area since 2000.

 

Resum. S’exposa el seguiment dels noctuids presents a Tortellà (Alta Garrotxa), amb el resultat de l’observació de dotze espècies noves per a la Garrotxa, així com la constatació de diverses espècies que no s’havien registrat en aquesta localitat des de l’any 2000.

 

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, Tortellà, Garrotxa, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 49-54; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Contribució al coneixement de la distribució dels macroheteròcers de la Garrotxa amb dades del quadrat UTM 31TDG67, d’Eduard Guzmán. 

 

Abstract. Contribution to knowledge of the macromoths of La Garrotxa with data from the monitoring square UTM 31TDG67. Data are given regarding the flight period and localities of various species of macromoths from the monitoring square UTM 31TDG67, which improves knowledge of these families in the county of La Garrotxa.

 

Resum. S’exposen dades sobre l’època de vol i localitats on han estat observades diverses espècies de famílies de macroheteròcers dins del quadrat UTM 31TDG67 com a contribució al coneixement de la distribució d’aquestes famílies a la Garrotxa.

 

Key words: Lepidoptera, Macroheteròcera, La Garrotxa, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 55-85; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Resultats de les setenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 9 a 13 de setembre de 2010, de Jordi Dantart & Jordi Jubany. 

 

Abstract. Results of the seventh Catalan Moth Nights: 9-13 September 2010. In this report the results of the seventh edition of the Catalan Moth Nights (CMN), organized by the Catalan Lepidopterological Society on the nights of 9-13 September 2010, are presented. In this edition, a total of 76 people took part and provided data from 98 localities in 26 comarques in Catalonia and Andorra. Data are given for the 7,749 specimens belonging to 602 species that were observed. It is worth highlighting the first records for the Iberian Peninsula of Depressaria olerella Z., Gypsonoma imparana (M.-R.) and Epiblema cirsiana (Z.), as well as the first record for Catalonia of D. incognitella Hann. and Clostera anachoreta (D.&S.).

 

Resum. En aquest informe es presenten els resultats de les setenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), organitzades per la Societat Catalana de Lepidopterologia i celebrades les nits del 9 a 13 de setembre de 2010. En aquesta ocasió hi van participar setanta-sis persones, en noranta-vuit localitats d’Andorra i de vint-i-sis comarques de Catalunya. Les dades recollides corresponen a un total de 7.749 exemplars observats, que, un cop determinats, han generat una llista de 602 espècies. Entre totes, cal destacar la troballa de Depressaria olerella Z., Gypsonoma imparana (M.-R.) i Epiblema cirsiana (Z.), que se citen per primer cop de la península Ibèrica, i de D. incognitella Hann. i Clostera anachoreta (D.&S.), que resulten noves per a la fauna de Catalunya.

 

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 87-91; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Noctuids interessants de la Vall d’Aran i altres comarques catalanes observats l’estiu del 2012 (Lepidoptera: Noctuidae)

 

Some interesting Noctuidae from La Vall d’Aran and other Catalan counties from summer 2012 (Lepidoptera: Noctuidae), d’Eduard Guzmán.

 

Key words: Noctuidae, Lepidoptera, Faunistics, Vall d’Aran, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 92-96; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Noves dades sobre els lepidòpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu (2013) (Lepidoptera: Macroheterocera)

 

New data regarding the Lepidoptera of the Alt Pirineu Natural Park (2013) (Lepidoptera: Macroheterocera) 

 

Key words: Lepidoptera, Alt Pirineu Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 97-98; 30.XII.2013     ISSN: 1132-7669

 

Addicions i rectificacions al treball «Els lepidòpters diürns de la serra de Castelltallat»

 

Additions and corrections to the paper «The day fling lepidoptera of the Serra de Castelltallat», de Josep Planes.

 

Key words: Rhopalocera, Zygaenidae, Lepidoptera, Faunistics, Castelltallat, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 99-103; 30.XII.2013   ISSN: 1132-7669

 

Pechipogo simplicicornis (Zerny, 1935) a Catalunya (Lepidoptera: Erebidae, Herminiinae)

 

Pechipogo simplicicornis (Zerny, 1935) in Catalonia (Lepidoptera: Erebidae, Herminiinae), de Josep Bellavista1 & Arcadi Cervelló2.

 

Key words: Pechipogo simplicicornis, Erebidae, Herminiinae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 104-107; 30.XII.2013  ISSN: 1132-7669 

Observació hivernal d’un adult de reina de zebrada, Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832), al Garraf (Lepidoptera: Papilionidae) 

Winter observation of an adult Scarce Swallowtail, Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832), in El Garraf (Lepidoptera: Papilionidae), de Constantí Stefanescu, Olga Asín & Miquel Moreno.

 

Key words: Iphiclides podalirius feisthamelii, Papilionidae, Lepidoptera, phenology, winter record, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 104: 108-110; 30.XII.2013  ISSN: 1132-7669

 

Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2012

 

The SCL’s contribution to the BioBlitz BCN-2012, de Jordi Dantart & Jordi Jubany. 

 

Key words: Lepidoptera, checklist, BioBlitzBCN-2012, Barcelona, Catalonia.

Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça:
Torna