Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 102_Any 2011_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Articles  

Lockwood, M. Un recull de les papallones diürnes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i zones limítrofes (Lepidoptera: Rhopalocera).

5

Ylla, J., Requena, E. & Macià, R. Catàleg actualitzat dels tortrícids de Catalunya (Lepidoptera: Tortricidae).

15

Vallhonrat, F., Pérez De-Gregorio, J.J. & Requena, E. Heteròcers nous o interessants de les illes Balears (Lepidoptera).

67

Dantart, J. & Jubany, J. Resultats de les cinquenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 24 a 28 de juliol de 2008.

73

Notes breus

 

Guzmán, E. Euchloe belemia (Esper, [1800]) a Catalunya: recuperació d’una antiga observació (Lepidoptera: Pieridae).

99

Planes, J. Repercussió d’una tempesta de pedra en una comunitat de lepidòpters diürns (Lepidoptera: Rhopalocera)

101

Sylvestre, E. Aportació als Pterophoridae d’Andorra (Lepidoptera).

104

Pérez De-Gregorio, J.J., Romañá Ferrer-Vidal, I., Rondós Casas, M. & Nel·lo, M. Opsiphanes tamarindi (Felder & Felder, 1861), un nou lepidòpter exòtic trobat al port de Tarragona (Catalunya) (Lepidoptera: Brassolidae).

106

Muñoz, J., Abós, Ll., Pibernat, J. & Plana, J. Troballa de Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) al Pirineu Oriental de l’Alt Empordà.

107

Dantart, J. Diaphora sordida (Hübner, 1803) a la península Ibèrica (Lepidoptera: Arctiidae).

109

Garre, M. Ampliació de la llista dels lepidòpters estivals del Parc Natural de l’Alt Pirineu (2011) (Lepidoptera: Macroheterocera).

113

Pibernat, J. & Plana, J. Nova localitat catalana per a Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) (Lepidoptera: Noctuidae, Cuculliinae).

117

Guerrero, J.J., Rubio, R.M., Garre, M. & Ortiz, A.S. Idaea pallidata ([Denis & Schiffermüller], 1775), nova espècie per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Geometridae).

121


Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 5-14; 15.XII.2011      ISSN: 1132-7669

 

Un recull de les papallones diürnes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i zones limítrofes (Lepidoptera: Rhopalocera)_Mike Lockwood

 

Abstract. Butterflies from the Alt Pirineu Natural Park and surrounding areas (Lepidoptera: Rhopalocera). A catalogue of the 117 butterflies identified during visits in the summers of 2008-2010 in the Alt Pirineu Natural Park and surrounding areas (Catalonia, NE Spain) are given. For those species considered as almost or most threatened in Europe according to the latest European Red List of Butterflies, details of locations and dates of sightings are given. The species detected reveal that this Natural Park harbours a butterfly fauna of great richness, with most of the high Pyrenean specialities, as well as a number of more thermophile species that penetrate up the main river valleys. Nevertheless, as per the models developed by Stefanescu (2009), a loss of traditional agricultural techniques could lead to a fall in the diversity of butterfly communities in the unimproved meadows. The Large Blue (Phengaris arion), one of Europe's most threatened butterflies, was found in five UTM 10x10 squares. It is recommended that the Natural Park begin a Butterfly Monitoring Scheme walk as a means of monitoring changes in local butterfly populations.

 

Resum. Se citen 117 espècies de papallones diürnes detectades al Parc Natural de l’Alt Pirineu i zones limítrofes els anys 2008-2010 i es donen detalls de les localitzacions de les espècies més amenaçades, o gairebé, a Europa segons la darrera llista vermella de papallones europees. La relació de les espècies detectades demostra que aquest espai protegit alberga una gran riquesa de ropalòcers, incloent-hi la majoria de les espècies típiques de les zones altes del Pirineu, a més d’altres de més termòfiles, que penetren a la zona per les grans valls que drenen el parc. Tanmateix, segons els models desenvolupats per Stefanescu (2009), una pèrdua de les pràctiques agrícoles tradicionals podria portar a una davallada en la diversitat de les comunitats de ropalòcers presents. Phengaris arion, una de les papallones més amenaçades a Europa, va ser detectada a cinc quadrats UTM 10x10. Es recomana que el parc natural faci un esforç per desenvolupar un transsecte BMS com a primer pas per seguir l’evolució de les poblacions dels ropalòcers d’aquest gran espai protegit.

 

Key words: Butterflies, faunistics, Large Blue, Phengaris arion,habitat loss, Alt Pirineu Natural Park, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 15-66; 15.XII.2011     ISSN: 1132-7669

 

Catàleg actualitzat dels tortrícids de Catalunya (Lepidoptera: Tortricidae)_Josep Ylla, Emili Requena & Ramon Macià

 

Abstract. Updating of the catalogue of Catalan Tortricidae (Lepidoptera: Tortricidae). A revision and updating of the catalogue of the Catalan species of Tortricidae is provided in this paper. The total number of species now reaches 312, of which four, Eana viardi (Réal, 1953), Celypha doubledayana (Barret, 1872), Dichrorampha baixerasana Trematerra, 1991 and Cydia inquinatana (Hübner, 1800), are here cited for the first time from the Iberian Peninsula.

 

Resum. En aquest article es presenta el catàleg revisat i actualitzat de les espècies de tortrícids que viuen a Catalunya. La xifra total d’espècies puja a 312, quatre de les quals, Eana viardi (Réal, 1953), Celypha doubledayana (Barret, 1872), Dichrorampha baixerasana Trematerra, 1991 i Cydia inquinatana (Hübner, 1800), constitueixen la primera citació per a la fauna ibèrica.

 

Key words: Tortricidae, Eana viardi, Celypha doubledayana, Dichrorampha baixerasana, Cydia inquinatana, check-list, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 67-72; 15.XII.2011     ISSN: 1132-7669

 

Heteròcers nous o interessants de les illes Balears (Lepidoptera)_Francesc Vallhonrat, Josep Joaquim Pérez De-Gregorio & Emili Requena

 

Abstract. New or interesting records of Heterocera from the Balearic Islands (Lepidoptera). In this paper fifty-seven species of Lepidoptera Heterocera from the islands of Mallorca, Ibiza and Formentera belonging to seven families are given. In all, six new records for the Balearic Islands (Metzneria varennei Nel, 1997, Platyedra subcinerea (Haworth, 1828), Acroclita subsequana (Herrich-Schäffer, 1851), Epinotia thapsiana (Zeller, 1847), Blastesthia tessulatana (Staudinger, 1871), Conistra staudingeri (Graslin, 1863)) and fifteen new records for one of these three islands are cited. Eupithecia sardoa Dietze, 1910 is confirmed from Balearic Islands.

 

Resum. S’esmenten cinquanta-set espècies de lepidòpters heteròcers de les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera, agrupades en set famílies, de les quals sis espècies són novetat per a les Balears (Metzneria varennei Nel, 1997, Platyedra subcinerea (Haworth, 1828), Acroclita subsequana (Herrich-Schäffer, 1851), Epinotia thapsiana (Zeller, 1847), Blastesthia tessulatana (Staudinger, 1871), Conistra staudingeri (Graslin, 1863)) i quinze per a alguna de les tres illes. Es confirma la presència d’Eupithecia sardoa Dietze, 1910 a les Balears.

 

Key words: Heterocera, Lepidoptera, faunistics, Mallorca, Ibiza, Formentera, Balearic Islands.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 73-98; 15.XII.2011     ISSN: 1132-7669

 

Resultats de les cinquenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 24 a 28 de juliol de 2008_Jordi Dantart & Jordi Jubany

 

Abstract. Results of the fifth Catalan Moth Nights: 24-28 July 2008. Results of the fifth Catalan Moth Nights (CMN), organized by the Societat Catalana de Lepidopterologia and held on the nights of 24-28 July 2008, are presented. A total of 30 lepidopterists took part in the event and returned data from 47 localities in 15 «comarques» and Andorra. Data from 10.683 specimens belonging to 685 species were recorded, of which the records of Infurcitinea captans Gozm., Chrysoestia eppelsheimi (Stgr), Scrobipalpula tussilaginis (Stt.), Caryocolum fischerella (Tr.) and C. kroesmanniella (H.-S.), are the first for the Iberian Peninsula, and Ancylis apicella (D. & S.) and Eupithecia cooptata Dtze, are the first for Catalonia.

 

Resum. Es presenten els resultats de les cinquenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), organitzades per la Societat Catalana de Lepidopterologia i celebrades les nits del 24 al 28 de juliol de 2008. En total hi van participar 30 lepidopteròlegs, que van recercar en 47 localitats, distribuïdes en 15 comarques i Andorra. Es van recollir dades de 10.683 exemplars que pertanyen a 685 espècies. Entre totes cal remarcar Infurcitinea captans Gozm., Chrysoestia eppelsheimi (Stgr), Scrobipalpula tussilaginis (Stt.), Caryocolum fischerella (Tr.) i C. kroesmanniella (H.-S.), que es citen per primer cop de la península Ibèrica. També Pyncostola bohemiella (Nick.), Ancylis apicella (D. & S.) i Eupithecia cooptata Dtze, que se citen per primer cop de Catalunya.

 

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 99-100; 15.XII.2011   ISSN: 1132-7669

 

Euchloe belemia (Esper, [1800]) a Catalunya: recuperació d’una antiga observació (Lepidoptera: Pieridae)

 

Green-striped White, Euchloe belemia (Esper, [1880]) in Catalonia: the retrieval of an old observation (Lepidoptera: Pieridae)_Eduard Guzmán

 

Key words: Euchloe belemia, Pieridae, Lepidoptera, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 101-103; 15.XII.2011  ISSN: 1132-7669

 

Repercussió d’una tempesta de pedra en una comunitat de lepidòpters diürns (Lepidoptera: Rhopalocera)

 

Effects of a hailstorm on a community of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera)_Josep Planes

 

Key words: Butterflies, hailstorm, effects on a community, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 104-105; 15.XII.2011  ISSN: 1132-7669

 

Aportació als Pterophoridae d’Andorra (Lepidoptera)

 

New information on the Pterophoridae of Andorra (Lepidoptera)_Eric Sylvestre

 

Key words: Pterophoridae, new records, Andorra.

Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 106; 15.XII.2011        ISSN: 1132-7669

 

Opsiphanes tamarindi (Felder & Felder, 1861), un nou lepidòpter exòtic trobat al port de Tarragona (Catalunya) (Lepidoptera: Brassolidae)

 

Opsiphanes tamarindi (Felder & Felder, 1861), a new exotic butterfly found in the Port of Tarragona (Catalonia) (Lepidoptera: Brassolidae)_Josep Joaquim Pérez De-Gregorio, Ignasi Romañá Ferrer-Vidal, Martí Rondós Casas & Mireia Nel·lo

 

Key words: Opsiphanes tamarindi,Brassolidae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 107-108; 15.XII.2011  ISSN: 1132-7669

 

Troballa de Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) al Pirineu Oriental de l’Alt Empordà

 

The Plumed Prominent, Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lep. Notodontidae), found in L’Alt Empordà in the eastern Pyrenees_Josep Muñoz, Llorenç Abós, Joan Pibernat & Josep Plana

 

Key words: Ptilophora plumigera, Notodontidae, Heterocera, Lepidoptera, Catalonia, Iberian Peninsula, eastern Pyrenees.

Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 109-112; 15.XII.2011  ISSN: 1132-7669

 

Diaphora sordida (Hübner, 1803) a la península Ibèrica (Lepidoptera: Arctiidae)

 

Diaphora sordida (Hübner, 1803) in the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Arctiidae)_Jordi Dantart

 

Key words: Diaphora sordida, Arctiidae, Lepidoptera, faunistics, Iberian fauna.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 113-116; 15.XII.2011  ISSN: 1132-7669

 

Ampliació de la llista dels lepidòpters estivals del Parc Natural de l’Alt Pirineu i el seu entorn (2011) (Lepidoptera: Macroheterocera)

 

Additions to the list of the Lepidoptera of the Alt Pirineu Natural Park and surrounding area (2011) (Lepidoptera: Macroheterocera)Manuel Garre, Antonio S. Ortiz, Juan José Guerrero & Rosa María Rubio

 

Key words: Lepidoptera, Alt Pirineu Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 117-120; 15.XII.2011  ISSN: 1132-7669

 

Nova localitat catalana per a Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) (Lepidoptera: Noctuidae, Cuculliinae)

 

A new Catalan record of the Green Silver-spangled Shark, Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) (Lepidoptera: Noctuidae, Cuculliinae)_Joan Pibernat & Josep Plana

 

Key words: Cucullia argentea, Noctuidae, Lepidoptera, new record, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 121-122; 15.XII.2011  ISSN: 1132-7669

 

Idaea pallidata ([Denis & Schiffermüller], 1775), nova espècie per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Geometridae)

 

Idaea pallidata ([Denis & Schiffermüller], 1775), new species for Catalonia (Lepidoptera: Geometridae)_Juan José Guerrero, Rosa María Rubio, Manuel Garre & Antonio S. Ortiz

 

Key Words: Idaea pallidata, Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna