LES ORQUÍDIES DEL SOLSONÈS

 

Entitat promotora: Grup de Natura i Fotògrafs de Natura del Solsonès del Centre d’Estudis Lacetans; Institució Catalana d’Història Natural.

Àmbit d’estudi: les orquídies de la comarca del Solsonès.

Durada prevista: 2011-2016

Objectiu: elaborar l’atles de les orquídies del Solsonès amb mapes de distribució, informació de cada espècie d’orquídia i del seu hàbitat, fotografies, etc.

Participants: projecte obert a la participació pública, amb independència dels coneixements i del temps disponible.

Contacte: s’ha creat un grup a Yahoo des del qual es pot accedir a una pàgina web amb tota la informació del projecte, fotografies, dades, arxius de consulta, cnvocatòra d’activiats, etc. Per formar-ne part cal enviar un missatge.

 
 


Institució Catalana d’Història Natural

Carme, 47 - 08001 Barcelona - ichn@iec.cat - http://ichn.iec.cat.