ELS COLEÒPTERS FLORÍCOLES DEL VALLÈS OCCIDENTAL

 

Entitat promotora: Secció de Ciències Naturals del Centre Excursionista de Terrassa; Institució Catalana d’Història Natural.

Àmbit d’estudi: els coleòpters florícoles de la comarca del Vallès Occidental.

Durada prevista: 2012-2017.

Objectiu: conèixer la diversitat i la distribució dels coleòpters florícoles de la comarca del Vallès Occidental; editar una publicació sobre els resultats obtinguts; facilitar les dades de distribució de les espècies al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.

Publicació: article en preparació.

 
  Guia de camp dels coleòpters florícoles del Valles Occidental


Institució Catalana d’Història Natural

Carme, 47 - 08001 Barcelona - ichn@iec.cat - http://ichn.iec.cat.