Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Funcionament intern

Estatuts  
Reglament Règim Interior    
Història  
Socis  
Consell Directiu  
Socis d’Honor  
Articles en memòria de Joaquim Maluquer i Sostres  


Acta de l’Assemblea del 2016 Convocatòria 2017 Papereta de votació  
Acta de l’Assemblea del 2015      
Acta de l’Assemblea del 2014      
Acta de l’Assemblea del 2013      
Acta de l’Assemblea del 2012      
Acta de l’Assemblea del 2011      
Acta de lAssemblea del 2010      
Acta de lAssemblea del 2009      
Acta de lAssemblea del 2008      
Acta de lAssemblea del 2007      
Acta de lAssemblea del 2006      
Acta de lAssemblea del 2005      

Transparència